ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

万年筆

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -万年筆-, *万年筆*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
万年筆[まんねんひつ, mannenhitsu] (n) ปากกาหมึกซึม

Japanese-English: EDICT Dictionary
万年筆[まんねんひつ, mannenhitsu] (n) fountain pen; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This pen has run dry.この万年筆はインクが切れた。
This fountain-pen is as good as any I have ever used.この万年筆は私が今までに使ったどれにも劣らない。
It was this fountain pen that I bought in Paris.私がパリで買ったのはこの万年筆です。
I have lost my new fountain pen.私は新しい万年筆をなくしてしまった。
I've lost my fountain pen. I have to buy one tomorrow.私は万年筆をなくしてしまった。明日買わなければならない。
My father gave me a new fountain pen.父は私に新しい万年筆をくれました。
Do you have a fountain pen with you?万年筆を持っていますか。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
万年筆[まんねんひつ, mannenhitsu] Fuellfederhalter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top