ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

万年

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -万年-, *万年*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
万年[wàn nián, ㄨㄢˋ ㄋㄧㄢˊ, / ] ten thousand years, #18,983 [Add to Longdo]
万年[Wàn nián, ㄨㄢˋ ㄋㄧㄢˊ, / ] Wannian county in Shangrao 上饒|上饶, Jiangxi, #18,983 [Add to Longdo]
万年[wàn nián lì, ㄨㄢˋ ㄋㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] ten thousand year calendar; Islamic calendar introduced to Yuan China by Jamal al-Din 紮馬剌丁|扎马剌丁, #67,910 [Add to Longdo]
万年[Wàn nián xiàn, ㄨㄢˋ ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Wannian county in Shangrao 上饒|上饶, Jiangxi, #83,384 [Add to Longdo]
万年[wàn nián qián, ㄨㄢˋ ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] ten thousand years ago [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
万年[まんねんひつ, mannenhitsu] (n) ปากกาหมึกซึม

Japanese-English: EDICT Dictionary
万年[まんねん, mannen] (n) (1) ten thousand years; (2) eternity; (P) [Add to Longdo]
万年候補[まんねんこうほ, mannenkouho] (n) ever unsuccessful candidate; persistent candidate [Add to Longdo]
万年[まんねんどこ, mannendoko] (n) leaving a bed unmade [Add to Longdo]
万年新造[まんねんしんぞう, mannenshinzou] (n) woman of perennial youth [Add to Longdo]
万年[まんねんせい;おもと, mannensei ; omoto] (n) Japanese rhodea (plant of the lily family); Rhodea japonica [Add to Longdo]
万年青年[まんねんせいねん, mannenseinen] (n) man of perennial youth; man who never loses his youthful vigor [Add to Longdo]
万年[まんねんゆき, mannenyuki] (n) perpetual snow [Add to Longdo]
万年[まんねんぐさ;マンネングサ, mannengusa ; mannengusa] (n) (uk) stonecrop (Sedum spp.) [Add to Longdo]
万年[まんねんたけ, mannentake] (n) (See 霊芝) bracket fungus (Ganoderma lucidum - formerly Fomes japonicus) [Add to Longdo]
万年通宝[まんねんつうほう, mannentsuuhou] (n) ancient Japanese coinage first minted in 760 CE [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This pen has run dry.この万年筆はインクが切れた。
This fountain-pen is as good as any I have ever used.この万年筆は私が今までに使ったどれにも劣らない。
It was this fountain pen that I bought in Paris.私がパリで買ったのはこの万年筆です。
I have lost my new fountain pen.私は新しい万年筆をなくしてしまった。
I've lost my fountain pen. I have to buy one tomorrow.私は万年筆をなくしてしまった。明日買わなければならない。
My father gave me a new fountain pen.父は私に新しい万年筆をくれました。
Do you have a fountain pen with you?万年筆を持っていますか。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
万年[まんねんひつ, mannenhitsu] Fuellfederhalter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top