ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

万一

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -万一-, *万一*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
万一[wàn yī, ㄨㄢˋ ㄧ, / ] just in case; if by any chance; contingency [Add to Longdo]
以防万一[yǐ fáng wàn yī, ㄧˇ ㄈㄤˊ ㄨㄢˋ ㄧ, / ] (phr) just in case, #44,466 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
万一[まんいち(P);ばんいち(ok);まんいつ(ok);ばんいつ(ok), man'ichi (P); ban'ichi (ok); man'itsu (ok); ban'itsu (ok)] (n) (1) (lit. 1 in 10,000) emergency; unlikely event; (adv) (2) by some chance; by some possibility; (P) [Add to Longdo]
万一に備える[まんいちにそなえる, man'ichinisonaeru] (v1) to provide against contingencies [Add to Longdo]
万一のため[まんいちのため, man'ichinotame] (exp) just in case [Add to Longdo]
万一を考える[まんいちをかんがえる, man'ichiwokangaeru] (exp,v1) to be prepared for the worst [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
If it should rain tomorrow, I won't play golf.あす万一雨なら、私はゴルフはしない。
What if he should fail?もし万一彼が失敗したらどうなるだろうか。
What if he should happen to be late?もし万一彼が遅れていたらどうしよう。
If you should need any help, just let me know.もし万一手伝いが必要なら、ぜひお知らせください。
What if he should happen to come late?もし万一彼が遅れて来たらどうしよう。
What would you do if the world were to come to an end tomorrow?もし万一このよが明日終わるとしたら、どうしますか。
If John should call me, tell him I'll be back at seven.もし万一ジョンから電話があったら、7時にもどると伝えて下さい。
If it should rain, he will not come.もし万一雨が降れば、彼はこないでしょう。
If anything should happen, please let me know.もし万一何かおこったら、ぜひ知らせてください。
If I happen to end up going abroad I'd probably go for France.もし万一外国へ行くとすれば、フランスにするでしょう。
If I should fail again, I would give up the plan.もし万一再び失敗すると、私はその計画を断念するだろう。
What if he should fail?もし万一彼が失敗すればどうなるのか。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
万一[まんいち, man'ichi] sollte_etwa [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top