ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

七月

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -七月-, *七月*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七月[qī yuè, ㄑㄧ ㄩㄝˋ, ] July; seventh month, #7,425 [Add to Longdo]
七月一号[qī yuè yī hào, ㄑㄧ ㄩㄝˋ ㄧ ㄏㄠˋ, / ] July 1 [Add to Longdo]
七月三十号[qī yuè sān shí hào, ㄑㄧ ㄩㄝˋ ㄙㄢ ㄕˊ ㄏㄠˋ, / ] July 30 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
七月(P);7月(P)[しちがつ, shichigatsu] (n-adv) July; (P) [Add to Longdo]
七月革命[しちがつかくめい, shichigatsukakumei] (n) July Revolution (France, 1830) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This river is dangerous to swim in July.この川は、七月に泳ぐのは危険です。
Cherries are ripe in June or July.さくらんぼは六月か七月に熟す。
In Sendai we have much rain in July.仙台では七月に雨が多い。
Chronic care beds for patients long stay patients will be drastically cut from July, a state where many people will be cut off from nursing and treatment is feared.病院に長期入院する患者向けの療養病床が七月以降激減し、「介護・医療難民」が大量発生しかねない事態が危ぐされています。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- There was a girl.[CN] 去年七月 你跟谁在一起 In a Duffel Bag (2016)
July.[CN] 七月 Confessions (2010)
July 2, 1988.[CN] 一九八八年 七月二日 S.O.S. Part 2 (2015)
July the 23rd?[CN] 两周前,七月23日 Two weeks ago. Beware the Jabberwock (2016)
January?[JA] 七月? The Heap (2014)
It means a snow storm in July, and if you can smell the wind,[CN] 即便是七月也会有暴风雪 你要是闻得到它 It means a snow storm in July, and if you can smell the wind, The Iron Ceiling (2015)
So stallions try to dominate these pools, fighting off rivals who venture too close.[CN] 美国西部内华达州沙漠的七月 Deserts (2016)
Fine. All right, great![CN] 顺便说一句 七月四日我们都睡这边(美国独立日) And by the way, on July Fourth, we're all sleeping here. The 2003 Approximation (2015)
Miller, Mailer.[CN] 布鲁斯音乐节 去年七月初的几天 In a Duffel Bag (2016)
July in January.[JA] 一月なのに店の中は七月ってやつ。 Eating the Blame (2014)
Is that important?[CN] July the 23rd. 七月23日? Beware the Jabberwock (2016)
The grocery chain, you know. July in January.[JA] 食料品販売チェーンの、 あの「一月なのに七月」の... Buridan's Ass (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top