ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一身

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一身-, *一身*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一身[yī shēn, ㄧ ㄕㄣ, ] whole body; from head to toe; single person; a suit of clothes, #3,745 [Add to Longdo]
一身[yī shēn hàn, ㄧ ㄕㄣ ㄏㄢˋ, ] sweating all over, #34,527 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一身[いっしん, isshin] (n) partisans; gang; conspirators [Add to Longdo]
一身[いっしん, isshin] (n) oneself; one's own interests; throughout the body; (P) [Add to Longdo]
一身[いっしんじょう, isshinjou] (n,adj-no) personal (affairs) [Add to Longdo]
一身上の都合[いっしんじょうのつごう, isshinjounotsugou] (exp) personal reasons; personal matters; personal affairs [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Cathy devoted herself to her sick mother.キャッシーは病気の母に一身につくした。
The Senator avowed his devotion to his constituents.その上院議員は、自分の選挙区の人々のために一身を捧げると率直に言明した。
For personal reasons.一身上の都合で。
All of us devoted ourselves to the development of our country.我々は皆国の発展に一身をささげた。
After retirement, Teresa devoted herself to caring for orphans.現役を引退した後、テレサは孤児の世話に一身をささげた。
I wish to resign from my work for purely personal reasons.私この度一身上の都合でやめさせていただきます。
He left the company on account of personal reasons.彼は一身上の都合で会社をやめた。
She devoted herself to her sick mother.彼女は、病気の母に一身につくした。
The blind nurse devoted herself to caring for the elderly.目が見えない看護婦は年寄りの世話をすることに一身を捧げた。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top