ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一族

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一族-, *一族*
Japanese-English: EDICT Dictionary
一族[いちぞく, ichizoku] (n) (1) family; relatives; dependents; (2) household; (P) [Add to Longdo]
一族郎党[いちぞくろうとう, ichizokuroutou] (n) one's family and followers; one's whole clan [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
These figures are signs of a family or clan.これらは一家族あるいは一族を表すものである。
On the political level the response was the nationalist and fundamentalist revolt of the Maccabees.政治的レベルにおいて、その反応はマカベー一族の民族主義的、根本主義的反乱であった。
He is related to the family.彼はその一族に縁がある。
Clans run wild like a storm in a raging sea.猛り狂う海の嵐のように一族が激しく走る。
Do you intend to throw away in one instant what our family has painstakingly built up?一族が苦労して積み上げてきたものを、お前は一瞬で反故にするつもりか。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一族[いちぞく, ichizoku] die_ganze_Familie, die_ganze_Verwandtschaft [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top