ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一新

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一新-, *一新*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
焕然一新[huàn rán yī xīn, ㄏㄨㄢˋ ㄖㄢˊ ㄧ ㄒㄧㄣ, / ] to look completely new (成语 saw); brand new; changed beyond recognition, #23,350 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一新[いっしん, isshin] Thai: ปฏิสังขรณ์
一新[いっしん, isshin] Thai: ปฏิรูป
一新[いっしん, isshin] Thai: เปลี่ยนใหม่หมด English: complete change

Japanese-English: EDICT Dictionary
一新[いっしん, isshin] (n,vs) complete change; reform; restoration; remodeling; remodelling; renewal; (P) [Add to Longdo]
一新紀元[いっしんきげん;いちしんきげん, isshinkigen ; ichishinkigen] (n) new era; new age [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The criminal became a Christian and turned over a new leaf.その罪人はキリスト教徒になり、生活を一新した。
My son doesn't talk back these days; he must have turned over a new leaf.私の息子は最近口答えをしなくなった。気持ちを新たにして生活を一新したに違いない。
My daughter does not talk back these days; she must have turned over a new leaf.私の娘は最近口答えをしなくなった。気持ちを新たにして生活を一新したに違いない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I got a proposal from Director Hane the other day to break away from family-controlled management and completely revamp their management policies.[JA] (大和田)実は先日 羽根専務から 一族経営を脱却して 経営方針を一新するという 提案がありました Episode #1.9 (2013)
Haven't been back since they renovated, but the old Grand served one mean rib eye.[JA] 組織を一新した以降も 彼の名はまだ大きな意味を持ってる Triggerman (2012)
In another month you'll be feeling like new.[CN] 一个月内 你将会感觉焕然一新 Wuthering Heights (1939)
♪ Will make me feel all right ♪[CN] 让我焕然一新 A Hard Day's Night (1964)
Grove poplar trees right along main street. Always smells as if it just had a bath.[CN] 大街两旁种满了白洋树 闻起来让人感到耳目一新 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Out of necessity in order to start life afresh or some other reason?[JA] 生活を一新しようとしてか あるいは他の理由が? The Best Offer (2013)
Here I am, all freshly bathed and scented and feeling like a brand-new human being.[CN] 我来了,洗完澡真好,感觉涣然一新啊! A Streetcar Named Desire (1951)
It'll make a new person out of you. You'll double your money back.[CN] 你一定会焕然一新 这笔钱值得花 Sabrina (1954)
You've renewed these halls, Sister.[JA] このホールを一新しましたね シスター Unholy Night (2012)
The place is gonna look like new.[JA] 雰囲気が一新 Tower Heist (2011)
Wow. You guys sure are a breath of fresh air.[JA] わあ キミ達は気分を 一新させてくれるね The Spectacular Now (2013)
An end to this agony, something new.[CN] 結束這種痛苦吧 讓一切煥然一新 La Notte (1961)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一新[いっしん, isshin] Erneuerung, Reform [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top