ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一括

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一括-, *一括*
Japanese-English: EDICT Dictionary
一括[いっかつ, ikkatsu] (n,vs,adj-no) all together; batch; one lump; one bundle; summing up; (P) [Add to Longdo]
一括[ひとくるめ, hitokurume] (n) one bunch; one bundle; one lot [Add to Longdo]
一括[ひとくくり, hitokukuri] (n) lump together; put all together [Add to Longdo]
一括購入[いっかつこうにゅう, ikkatsukounyuu] (n) lump-sum purchase; bulk purchase; group purchase [Add to Longdo]
一括[いっかつしき, ikkatsushiki] (n) batch mode; batch style [Add to Longdo]
一括処理[いっかつしょり, ikkatsushori] (n) {comp} batch processing [Add to Longdo]
一括置換[いっかつちかん, ikkatsuchikan] (n) {comp} replace all [Add to Longdo]
一括適用[いっかつてきよう, ikkatsutekiyou] (n) {comp} batch application [Add to Longdo]
一括売買[いっかつばいばい, ikkatsubaibai] (n) a bulk sale; buying and selling in bulk [Add to Longdo]
一括発注[いっかつはっちゅう, ikkatsuhacchuu] (n) {comp} blanket order [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Those agenda items were taken up en bloc for discussion.それらの議題は一括して取り上げられた。
I paid in a lump sum when I bought a television set.一括払いでテレビを買った。
I prefer payment in full to payment in part.私は分割払いより一括払いの方がいい。
You can get anything less expensive in bulk.物はすべて一括して買うとやすい。
I want to buy cooking utensils in one lot.料理用具を一括して買いたい。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
一括処理[いっかつしょり, ikkatsushori] batch processing [Add to Longdo]
一括適用[いっかつてきよう, ikkatsutekiyou] batch application [Add to Longdo]
一括発注[いっかつはっちゅう, ikkatsuhacchuu] blanket order [Add to Longdo]
一括方式[いっかつほうしき, ikkatsuhoushiki] batch mode [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一括[いっかつ, ikkatsu] zusammenbinden, (kurz) zusammenfassen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top