ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一心

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一心-, *一心*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一心[yī xīn, ㄧ ㄒㄧㄣ, ] wholeheartedly; heart and soul, #8,886 [Add to Longdo]
一心一意[yī xīn yī yì, ㄧ ㄒㄧㄣ ㄧ ㄧˋ, ] intently, #17,245 [Add to Longdo]
万众一心[wàn zhòng yī xīn, ㄨㄢˋ ㄓㄨㄥˋ ㄧ ㄒㄧㄣ, / ] millions of people all of one mind (成语 saw); the people united, #38,723 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
一心[いっしん, isshin] ใจดวงเดียวกัน , จิตใจมุ่งมั่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一心[いっしん, isshin] (adv,n) (1) one mind; (2) (See 一心に) wholeheartedness; one's whole heart; (P) [Add to Longdo]
一心[いっしんに, isshinni] (adv) (See 一心) wholeheartedly; single-mindedly; fervently; intently; (P) [Add to Longdo]
一心三観[いっしんさんがん, isshinsangan] (n) {Buddh} (See 三諦) simultaneous contemplation of the threefold truth (form of Tendai meditation) [Add to Longdo]
一心同体[いっしんどうたい, isshindoutai] (n) being one in body and soul; of one flesh; two hearts beating as one [Add to Longdo]
一心不乱[いっしんふらん, isshinfuran] (adj-na,n) wholeheartedly; with heart and soul; intently; with undivided attention; with intense concentration; single-mindedly [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
They were all ears while the pianist was playing.そのピアニストの演奏中、彼らは一心に耳を傾けた。
It's good to be able to concentrate single-mindedly on your work. But you're completely ignoring the people around you.一心不乱に仕事に取り組むのは良いけれど、まわりが全然見えてないね。
Give yourself to your work body and soul.自分の仕事に一心不乱に打ち込みなさい。
She was rapt in prayer.彼女は一心に祈っていた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一心[いっしん, isshin] von_ganzem_Herzen, eifrig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top