ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一味

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一味-, *一味*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一味[yī wèi, ㄧ ㄨㄟˋ, ] blindly; invariably, #7,903 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一味[ひとあじ, hitoaji] (n,vs) clan; partisans; conspirators; gang; crew [Add to Longdo]
一味[ひとあじ, hitoaji] (adv,n) unique or peculiar flavor (flavour) [Add to Longdo]
一味も二味も[いちみもにみも, ichimimonimimo] (exp) totally; completely [Add to Longdo]
一味違う(P);ひと味違う[ひとあじちがう, hitoajichigau] (exp,v5u) (col) to be somewhat different (from before, from others, etc.); (P) [Add to Longdo]
一味徒党[いちみととう, ichimitotou] (n) whole party to a plot; whole gang; fellow conspirators [Add to Longdo]
一味唐辛子[いちみとうがらし, ichimitougarashi] (n) cayenne pepper powder [Add to Longdo]
一味同心[いちみどうしん, ichimidoushin] (n) (people) working together with one mind [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Hey, you shut up! You talk too much, the gangster said.「おい、だまれ。口数が多いぞ」とそのギャングの一味が言った。 [M]
She has something different.彼女は他の人と一味違う。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top