ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一切れ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一切れ-, *一切れ*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
一切れ[ひときれ, hitokire] TH: ชิ้น ๆ  EN: a slice
一切れ[ひときれ, hitokire] TH: เศษเล็ก ๆ  EN: small piece

Japanese-English: EDICT Dictionary
一切れ;1切れ[ひときれ, hitokire] (n) slice; small piece [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The dog had a piece of meat in its mouth.その犬は肉を一切れ口にくわえていた。
Please give me a piece of bread.どうか私にパンを一切れください。
We usually have a slice of bread and a cup of coffee.私たちは通常パン一切れとコーヒー1杯をいただきます。
He threw a piece of meat to a dog.彼は一切れの肉を犬に投げ与えた。
He cut off a slice of meat.彼は肉を一切れ切り取った。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一切れ[ひときれ, hitokire] eine_Scheibe, ein_Stueck [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top