ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ロー

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ロー-, *ロー*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ローマ法王[ろーまほうおう, ro-mahouou] (n) สมเด็จพระสันตะปาปา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ロー付け[ろうつけ, routsuke] แนวเชื่อม

Japanese-English: EDICT Dictionary
ロー[, ro-] (n) (1) law; (2) low; (3) row; (4) raw (device, file, etc.); (P) [Add to Longdo]
ローアブソーバー[, ro-abuso-ba-] (n) low absorber [Add to Longdo]
ローアングル[, ro-anguru] (n) low angle [Add to Longdo]
ローエンド[, ro-endo] (adj-f) {comp} low end; low level [Add to Longdo]
ローカライズ[, ro-karaizu] (n) (1) localization; (vs) (2) to localize [Add to Longdo]
ローカリズム[, ro-karizumu] (n) localism; regionalism [Add to Longdo]
ローカリゼーション;ローカライゼーション[, ro-karize-shon ; ro-karaize-shon] (n) {comp} localization; localisation [Add to Longdo]
ローカル[, ro-karu] (adj-na,n) local; (P) [Add to Longdo]
ローカルエコー[, ro-karueko-] (n) {comp} local echo [Add to Longdo]
ローカルエリアネットワーク[, ro-karuerianettowa-ku] (n) {comp} local area network; LAN [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The policemen were assigned to patrol that area.10人の警官がその地域のパトロールについた。
It is next to impossible to see Rome in a day.1日でローマを見物することは不可能だ。
Five pitchers are to take the mound in rotation.5人の選手でローテーションを組んだ。
In the 6th century the Anglo-Saxons adopted Roman characters.6世紀にアングロ・サクソン族はローマ文字を採用した。
We expect to arrive at Heathrow Airport at eight.8時にヒースロー空港に到着する予定です。
There seems to be a slight difference on the treatment of the B factor between their approaches.B要因の取り扱いに関して、両者のアプローチにはわずかな違いがあるようだ。
When the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.CFITは乗務員が航空機を完全にコントロールし、すべてが正常に作動しているにもかかわらず、地面に激突する場合に起こるものである。
The Arabic script was replaced by the Roman alphabet.アラビア文字はローマ式アルファベットにとって変わられた。
One day, a black woman, Rosa Parks, was returning home after a hard day's work.ある日、ローザ・パークスという黒人女性が、一日のつらい仕事を終えて帰宅しているところだった。
In Britain a truck is referred to as a lorry.イギリスではトラックはローリーと呼ばれる。
There are a lot of old cities in Italy. Rome and Venice, for example.イタリアには多くの古い都市がある。例えばローマとかベネチアだ。
The capital of Italy is Rome.イタリアの首都はローマです。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What happened? - That's no draw. No draw there, I'll tell you that.[JA] ドローなんてあり得ない CounterPunch (2017)
And many of our successful champions like Sugar Ray Leonard or Evander Holyfield or Mike Tyson, all those kind of people, Oscar De La Hoya, you can name 'em all, they were Golden Glove champs.[JA] ジム・ビースリー ゴールデン・グローブ・ オブ・アメリカ事務局長 ジム・ビースリー ゴールデン・グローブ・ オブ・アメリカ事務局長 シュガー・レイ・ レナード CounterPunch (2017)
The National Golden Gloves Championships.[JA] その一方で私は街の 反対側を訪れていた ナショナル・ ゴールデン・グローブ・ トーナメント ナショナル・ ゴールデン・グローブ・ トーナメント CounterPunch (2017)
After losing the National Golden Gloves Championship at Super Heavyweight,[JA] ゴールデン・グローブの 決勝で敗れたあと CounterPunch (2017)
So, well, you know, I said, "He needs to be in the gym."[JA] 〝ゴールデン・ グローブ・ジム〞 CounterPunch (2017)
Like my mom always said, it's not about how many times you've been knocked down.[JA] ニューヨーク ゴールデン・グローブ 準決勝 ニューヨーク ゴールデン・グローブ 準決勝 私の母が言うように― CounterPunch (2017)
But it is about people who can rise to the best of themselves when they put on the gloves.[JA] だがグローブを着けた時 最高の自分になれる CounterPunch (2017)
ロー チェンジ キカイダー[CN] ジロー チェンジ キカイダー Kikaider: The Ultimate Human Robot (2014)
Lil B-Hop drops out of high school and heads down to Florida, taking a job as the sparring partner for the bantamweight champion of the world, Carlos Payano, who's preparing to defend his title.[JA] 高校を中退してフロリダへ 高校を中退してフロリダへ フロリダ州 フォートローダーデール CounterPunch (2017)
So, we run afterwards. Yeah, yeah, but-- - Not before.[JA] それからロードワーク 前じゃない CounterPunch (2017)
This is my sixth time in the Golden Glove finals... and, uh, six times I fought in the Golden Glove finals and uh... and I'm going 50-for-50.[JA] ゴールデン・グローブは 6回 決勝に 6回だぞ 6回も決勝で戦ったのに 胸クソが悪い CounterPunch (2017)
Let's hear about the 2015 National Golden Gloves champion... at 201 pounds plus... he happens to be boxing out of the blue corner.[JA] それでは発表します 2015年 ナショナル・ ゴールデン・グローブ スーパーヘビー級 CounterPunch (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ロー[ろー, ro-] raw (device, file, etc.), row [Add to Longdo]
ローエンド[ろーえんど, ro-endo] low end [Add to Longdo]
ローカライズ[ろーからいず, ro-karaizu] localize (vs) [Add to Longdo]
ローカル[ろーかる, ro-karu] local (a-no) [Add to Longdo]
ローカルエコー[ろーかるえこー, ro-karueko-] local echo [Add to Longdo]
ローカルエリアネットワーク[ろーかるえりあねっとわーく, ro-karuerianettowa-ku] local area network, LAN [Add to Longdo]
ローカルオペレータ[ろーかるおぺれーた, ro-karuopere-ta] local operator [Add to Longdo]
ローカルキャリア[ろーかるきゃりあ, ro-karukyaria] local carrier [Add to Longdo]
ローカルタイムゾーン[ろーかるたいむぞーん, ro-karutaimuzo-n] local time zone [Add to Longdo]
ローカルテレビ[ろーかるてれび, ro-karuterebi] local television [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ローマ字[ローマじ, ro-ma ji] lateinische_Buchstaben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top