ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

レジスタ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -レジスタ-, *レジスタ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
レジスター(P);レジスタ[rejisuta-(P); rejisuta] (n) (1) register; (2) resistor; (P) [Add to Longdo]
レジスターマーク;レジスタマーク[rejisuta-ma-ku ; rejisutama-ku] (n) register mark [Add to Longdo]
レジスタンス[rejisutansu] (n) (1) resistance (fre [Add to Longdo]
レジスタ退避領域[レジスタたいひりょういき, rejisuta taihiryouiki] (n) {comp} register save area [Add to Longdo]
レジスタ[レジスタちょう, rejisuta chou] (n) {comp} register length [Add to Longdo]
レジスタ変数[レジスタへんすう, rejisuta hensuu] (n) {comp} register variable [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The contents of the four registers are preserved by the called subroutine.4つのレジスタは、呼び出された関数側が保存する。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
レジスタ[れじすた, rejisuta] register, resistor [Add to Longdo]
レジスタ退避領域[レジスタたいひりょういき, rejisuta taihiryouiki] register save area [Add to Longdo]
レジスタ[レジスタちょう, rejisuta chou] register length [Add to Longdo]
レジスタ変数[レジスタへんすう, rejisuta hensuu] register variable [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top