ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

マラソン

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -マラソン-, *マラソン*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
マラソン[まらそん, marason] (n) กีฬาวิ่งมาราธอน

Japanese-English: EDICT Dictionary
マラソン[marason] (n) marathon; long-distance race; (P) [Add to Longdo]
マラソン[マラソンざい, marason zai] (n) (See マラチオン) malathion [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Sam doesn't have the stamina to finish a marathon.サムにはマラソンを完走するだけの力がない。
One hundred and fifty people entered the marathon race.そのマラソンレースに150人の参加申し込みがあった。
Lots of people took part in the marathon.たくさんの人々がそのマラソンに参加した。
Nobody fell behind in the marathon race.マラソンで誰も遅れをとらなかった。
The marathon runners were out of breath.マラソンの選手は、息を切らしていた。
The marathon will be held, rain or shine.マラソンは晴雨にかかわらず開かれます。
At the beginning of a marathon race, scores of runners start, but only a few finish and just one takes the cake.マラソン競技に初めには、何十人もの選手が出発するが、ゴールまでくるのはごく一部の選手であり、優勝するのはたった一人である。
The doctor forbade me to take part in the marathon.医者は私にマラソンに参加することを許可しなかった。
There was a marathon at school today and were very tired.今日は学校でマラソンがあってとても疲れた。
We will take part in the marathon.私たちはそのマラソンに参加するつもりだ。
That sports are gaining in popularity all over the world is evidenced by the sports news in the papers by the many sports equipment stores, and by the numbers of runners who participate in marathons or other races.世界中でスポーツの人気が高まっていることは、新聞でのスポーツ・ニュース、スポーツ用品店の多さ、マラソンその他のレースに参加する人の数などによって明らかである。
The Fukuoka Marathon was held on Sunday.日曜日に福岡マラソンが行われた。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top