ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

パンク

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -パンク-, *パンク*
Japanese-English: EDICT Dictionary
パンク[panku] (n,vs) (1) (abbr) puncture; flat tyre (tire); bursting; (n) (2) punk; (P) [Add to Longdo]
パンクチュアル[pankuchuaru] (adj-na) punctual [Add to Longdo]
パンクチュエーション[pankuchue-shon] (n) punctuation [Add to Longdo]
パンクファッション[pankufasshon] (n) punk fashion [Add to Longdo]
パンクラチオン[pankurachion] (n) pankration (ancient Greek martial art) [Add to Longdo]
パンクレアチン[pankureachin] (n) pancreatin [Add to Longdo]
パンク[pankuro] (n,adj-no) (abbr) panchromatic [Add to Longdo]
パンクロッカー[pankurokka-] (n) punk rocker [Add to Longdo]
パンクロック[pankurokku] (n) punk rock [Add to Longdo]
パンクロマチックフィルム[pankuromachikkufirumu] (n) panchromatic film [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I got a flat tire.タイヤがパンクした。
I had to push my bicycle because I had a flat tire.タイヤがパンクして自転車を押さなければならなかった。
I have a flat tire.パンクしている。
My bicycle has a flat tire.ぼくの自転車はパンクしている。 [M]
When my bicycle hit the rock, the front tire blew out.私の自転車が石にぶつかったとき前のタイヤがパンクした。
My bicycle has got a flat tire.私の自転車はパンクした。
My bicycle had a flat tire, so I missed the seven o'clock train.自転車がパンクしたので、7時の電車に乗り遅れた。
I have to fix my flat tire before I can resume cycling.自転車に乗る前にパンクしたタイヤを修理しなくてはならない。
You're probably going to think this is a joke, but I was a punk rocker when I was a kid.多分、君は冗談だと思うだろうけど、若い頃、僕はパンクロッカーだったんだ。 [M]
Can anyone fix a flat tire?誰かパンクの修理ができますか。
Shit! I've got a flat.畜生、パンクだ。
She got a flat tire on her way home.彼女の車は家に帰る途中でパンクした。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top