ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ハンサム

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ハンサム-, *ハンサム*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ハンサム[hansamu] (adj-na,n) handsome; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Look at that good-looking boy.あのハンサムな男の子を見て。
That actor is both handsome and skillful.あの俳優はハンサムだし、演技もうまい。
He cuts a handsome figure in that black suit.その黒い服を着ていると、彼はハンサムな印象を与える。
A very handsome prince met an exceptionally beautiful princess.とてもハンサムな王子が世にも美しい王女に出会った。
Tom is the most handsome actor in the world.トムは、世界でいちばんハンサムな男優だ。
He is not handsome, to be sure, but he is good-natured.確かに彼はハンサムでないが、人がよい。
Kenji flatters himself that he is quite handsome.健二は、自分がハンサムだとうぬぼれてる。
My boyfriend is smart, handsome, and friendly too.私のボーイフレンドは頭がよくてハンサム、その上優しい。
Am I handsome or not?私はハンサムなのだろうか、それとも、そうではないのだろうか。
I wish I were as handsome as he.彼ぐらいハンサムだったらいいのになあ。
He is handsome. In addition, he is good at sport.彼はハンサムだ。加えてスポーツが得意だ。
He is handsome, and what is more very rich.彼はハンサムで、その上大変な金持ちである。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top