ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ナプキン

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ナプキン-, *ナプキン*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ナプキン[napukin] (n) (1) (table) napkin; serviette; (2) sanitary napkin; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Emmy folded the napkin in half.エミーはナプキンを半分に折りたたんだ。
This project grew out of a sketch I made on a napkin at a party last year.このプロジェクトは去年あるパーティーでナプキンに書き留めた草案から生まれた。
There is a napkin missing.ナプキンがありません。
Clean your lips with the napkin.ナプキンで唇をきれいにしなさい。
Fold the napkins at put one by each plate.ナプキンをたたんでそれぞれお皿のそばに置きなさい。
May I have a napkin, please?ナプキンを頂けますか。
Where are the sanitary napkins?生理用ナプキンはどこにありますか。
He tucked the napkin under his chin.彼はあごの下にナプキンをはさみ込んだ。
She folded napkins all the way.彼女はずっとナプキンを折り続けた。
She lifted one corner of the napkin which covered her basket and let me have a quick look.彼女はバスケットにかぶせてあるナプキンの片隅を持ち上げ、ちらっと僕に見せた。 [M]
Lay the napkin across your lap.膝の上にナプキンを広げなさい。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top