ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

デモ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -デモ-, *デモ*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
デモ[でもたい, demotai] (n) ผู้ชุมนุมประท้วง

Japanese-English: EDICT Dictionary
デモ[demo] (n) (abbr) (See デモンストレーション) demo; demonstration; (P) [Add to Longdo]
デモーニッシュ[demo-nisshu] (adj-na,n) devilish (ger [Add to Longdo]
デモ[demo ru] (v5r,vi) to demonstrate (e.g. in the streets) [Add to Longdo]
デモイセル[demoiseru] (n) demoiselle (Chromis dispilus) [Add to Longdo]
デモクラシー[demokurashi-] (n) democracy; (P) [Add to Longdo]
デモクラチック[demokurachikku] (adj-f) democratic [Add to Longdo]
デモクラット[demokuratto] (n) democrat; (P) [Add to Longdo]
デモクラティック[demokurateikku] (adj-na) democratic [Add to Longdo]
デモグラフィー[demogurafi-] (n) demography [Add to Longdo]
デモグラフィック[demogurafikku] (n) demographic [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There were demonstrations against the government by Japanese university students in the 1960's.1960年代に日本では大学生による、政府に対するデモが起きた。
Successfully demonstrated a new product in 7 districts.7地区で新製品のデモンストレーションを行い、成功しました。
(Rev. Martin Luther) King led protests and demonstrations all over the country during the next few years.キング牧師は、それに続く数年間にわたって、アメリカ中で行われた抗議運動やデモを指導した。
Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus.さて、パリサイ人の中にニコデモという人がいた。
Nearly a thousand people participated in the demonstration.そのデモには1000人ほどの人が参加した。
While the demonstration was being made, the president was taking notes.デモが行われている間、社長はノートを取っていた。
I'm going to join a demonstration.デモに参加しようと思う。
Secret police moved among the crowd during the demonstration.デモの最中秘密警察が人込みの中を動きまわった。
The demonstrators marched in order.デモ隊は整然と行進した。
How can a man be born when he is old? Nicodemus asked.ニコデモは言った。「人は老年になっていて、どのようにして生れる事が出来るのですか」
Dozens of young people attended the demonstration.何十人という若い人がデモに参加した。
The students demonstrated against the new government.学生達は新政府反対のデモをした。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デモ[デモはん, demo han] demo version [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top