ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

デム

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -デム-, *デム*
Japanese-English: EDICT Dictionary
デム[demu] (n) (abbr) demagogue [Add to Longdo]
アナログモデム[anarogumodemu] (n) {comp} analog modem [Add to Longdo]
エックスモデム[ekkusumodemu] (n) {comp} XMODEM [Add to Longdo]
エックスモデムイチケー[ekkusumodemuichike-] (n) {comp} XMODEM-1k [Add to Longdo]
エックスモデムシーアールシー[ekkusumodemushi-a-rushi-] (n) {comp} XMODEM-CRC [Add to Longdo]
ケーブルモデム[ke-burumodemu] (n) {comp} cable modem [Add to Longdo]
コールバックモデム[ko-rubakkumodemu] (n) {comp} callback modem [Add to Longdo]
セルラーモデム[serura-modemu] (n) {comp} cellular modem [Add to Longdo]
ゼットモデム[zettomodemu] (n) {comp} ZMODEM [Add to Longdo]
ソフトウェアモデム[sofutoueamodemu] (n) {comp} software modem [Add to Longdo]
タンデム[tandemu] (n) tandem; (riding with a) passenger on a motorcycle; (P) [Add to Longdo]
タンデムスプリント[tandemusupurinto] (n) (abbr) tandem bicycle sprint [Add to Longdo]
ヌルモデム[nurumodemu] (n) {comp} null modem [Add to Longdo]
ファックスモデム[fakkusumodemu] (n) {comp} FAX modem [Add to Longdo]
ポケットモデム[pokettomodemu] (n) {comp} pocket modem [Add to Longdo]
デム[modemu] (n) {comp} modem; (P) [Add to Longdo]
デムの設定[モデムのせってい, modemu nosettei] (n) modem setup [Add to Longdo]
デムカード[modemuka-do] (n) {comp} modem card [Add to Longdo]
デム接続[モデムせつぞく, modemu setsuzoku] (n) {comp} modem connection [Add to Longdo]
ワイモデム[waimodemu] (n) {comp} YMODEM [Add to Longdo]
高速モデム[こうそくモデム, kousoku modemu] (n) {comp} high speed modem [Add to Longdo]
内蔵モデム[ないぞうモデム, naizou modemu] (n) {comp} integral modem [Add to Longdo]
埋葬虫[しでむし;シデムシ, shidemushi ; shidemushi] (n) (uk) carrion beetle (any beetle of family Silphidae, inc. burying beetles) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The modem was built into the computer.デムはコンピューターの中に組み込まれた。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ケーブルモデム[けーぶるもでむ, ke-burumodemu] cable modem [Add to Longdo]
セルラーモデム[せるらーもでむ, serura-modemu] cellular modem [Add to Longdo]
ヌルモデム[ぬるもでむ, nurumodemu] null modem [Add to Longdo]
デム[もでむ, modemu] modem [Add to Longdo]
デム接続[モデムせつぞく, modemu setsuzoku] modem connection [Add to Longdo]
高速モデム[こうそくモデム, kousoku modemu] high speed modem [Add to Longdo]
内蔵モデム[ないぞうモデム, naizou modemu] integral modem [Add to Longdo]
ゼットモデム[ぜっともでむ, zettomodemu] ZMODEM [Add to Longdo]
エックスモデムシーアールシー[えっくすもでむしーあーるしー, ekkusumodemushi-a-rushi-] XMODEM-CRC [Add to Longdo]
エックスモデムイチケー[えっくすもでむいちけー, ekkusumodemuichike-] XMODEM-1k [Add to Longdo]
エックスモデム[えっくすもでむ, ekkusumodemu] XMODEM [Add to Longdo]
ワイモデム[わいもでむ, waimodemu] YMODEM [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top