ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ダウン

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ダウン-, *ダウン*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ダウン[daun] (n-suf) (1) down (feathers); (2) down (opposite of up); becoming lower; (3) down (e.g. with a cold) and unable to continue (work); (4) {comp} not running (e.g. of servers); (5) (abbr) {comp} download; downstream; (P) [Add to Longdo]
ダウンサイジング[daunsaijingu] (n,vs) (1) downsizing; (2) {comp} switching from mainframe to personal computers; (P) [Add to Longdo]
ダウンスイング[daunsuingu] (n) down swing [Add to Longdo]
ダウンストリーム[daunsutori-mu] (adj-no) (See アップストリーム) downstream [Add to Longdo]
ダウンタイム[dauntaimu] (n) {comp} down time; downtime [Add to Longdo]
ダウンタウン[dauntaun] (n) downtown; (P) [Add to Longdo]
ダウンバースト[daunba-suto] (n) (See 下降気流) downburst [Add to Longdo]
ダウンヒル[daunhiru] (n) downhill [Add to Longdo]
ダウンビート[daunbi-to] (n) downbeat [Add to Longdo]
ダウンフォース[daunfo-su] (n) downforce [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This scandal has severely damaged the public image of our company.このスキャンダルにより我が社はひどくイメージダウンしてしまった。
The server was down.サーバーがダウンしていました。
I can't check my mail. The server is down.サーバーがダウンしてて、メールチェックできない。
We could meet downtown. will that be convenient for you?ダウンタウンで会おう。君の都合はいいかい。 [M]
The word downtown refers to the business quarter of any town.ダウンタウンという言葉はすべての町の繁華街をさす。
There are many hotels downtown.ダウンタウンにたくさんのホテルがあります。
Traffic downtown is all backed up.ダウンタウンは交通渋滞だね。
Where is the bus stop for downtown?ダウンタウン行きのバスの停留所はどこですか。
What's the number is the downtown train?ダウンタウン行きは何番線ですか。
No sooner had we finished working on one tough problem than the president sent us yet another straight from the top.一難去ってまた一難、またまた難題が社長からトップダウンで降りてきたよ。
Downtime caused by mechanical problem.機械故障によるダウンタイム。
In American football a touchdown scores six points.アメフトでタッチダウンは6点になる。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダウンサイジング[だうんさいじんぐ, daunsaijingu] downsizing [Add to Longdo]
ダウンタイム[だうんたいむ, dauntaimu] downtime [Add to Longdo]
ダウンラインロード[だうんらいんろーど, daunrainro-do] down-line loading [Add to Longdo]
ダウンリンク[だうんりんく, daunrinku] downlink [Add to Longdo]
ダウンロード[だうんろーど, daunro-do] down load [Add to Longdo]
ダウン時間[だうんじかん, daunjikan] down time [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top