ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

スモッグ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -スモッグ-, *スモッグ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
スモッグ[sumoggu] (n,adj-no) smog; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Smog hung over Tokyo.スモッグが東京上空にたれこめた。
Smog is the enemy of healthy lungs.スモッグは健全な肺を冒すもとである。
Smog causes plants to die.スモッグは植物が枯れる原因となる。
The accident was due to the smog.その事故はスモッグのせいであった。
The very air we breathe is polluted with smog from the factory chimneys.我々の吸う空気そのものが工場の煙突から出るスモッグで汚染されている。
The air was infected with photochemical smog.空気は光化学スモッグで汚染されていた。
Our city was covered with smog.私たちの町は、スモッグで覆われている。
In large cities, in London for instance, there is heavy smog.大都会、たとえばロンドンでは濃いスモッグがある。
They suffered from smog.彼らはスモッグで苦しんだ。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top