ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

スピード違反

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -スピード違反-, *スピード違反*
Japanese-English: EDICT Dictionary
スピード違反[スピードいはん, supi-do ihan] (n) exceeding the speed limit; speeding [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Ken was fined 7,000 yen for speeding.ケンはスピード違反で7千円の罰金を科された。
Steve had to shell out $50.00 for the speeding ticket he got last week.スティーブは先週したスピード違反に50ドルも払わなければならなかった。
The driver was charged with speeding.そのドライバーはスピード違反で告発された。
The policeman arrested him for speeding.その警官は彼はスピード違反で逮捕した。
The policeman arrested him for speeding.警官は彼をスピード違反で逮捕した。
The police charged him with speeding.警察は彼をスピード違反で告発した。
My friend was arrested for speeding.私の友人はスピード違反で逮捕された。
My friend was arrested for speeding.私の友達はスピード違反で逮捕された。
I was fined thirty dollars for speeding.私はスピード違反で30ドルの罰金とられた。
He was caught for speeding.彼はスピード違反で捕まった。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top