ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ジャーナリスト

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ジャーナリスト-, *ジャーナリスト*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャーナリスト[, ja-narisuto] (n) journalist; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
His career as a journalist was full of distinguished achievements.ジャーナリストとしての彼の経歴は優れた実績でいっぱいだった。
I hope to be a journalist.ジャーナリストになりたいのです。
The journalist is what you call a cosmopolitan.そのジャーナリストはいわゆる国際人だ。
The journalist took liberties with the facts he had gathered.そのジャーナリストは自分の取材した事実を勝手に変えた。
The political scandal was brought to light by two journalists.その政治スキャンダルは2人のジャーナリストによって暴露された。
My boyfriend is a journalist.私の彼は、ジャーナリストです。
I have made up my mind to become a journalist.私はジャーナリストになる決心をしました。
I'd like to get into journalism in the future.将来は、ジャーナリストになりたいと思っています。
Mr Tani is not so much a scholar as a journalist.谷氏は学者というよりはむしろジャーナリストだ。
His parents did not sympathize with his hope to become a journalist.彼の両親は、ジャーナリストになりたいという彼の希望には賛成しなかった。
He is not so much a journalist as a scholar.彼はジャーナリストというよりはむしろ学者だ。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top