ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

キープ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -キープ-, *キープ*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
キープサンプル[きーぷさんぷる, kipusanpuru] (n, vi, vt, modal, ver) รักเธอ

Japanese-English: EDICT Dictionary
キープ[ki-pu] (n,vs) (1) keep; (n) (2) quipu; quippu; (P) [Add to Longdo]
キープアライブ[ki-puaraibu] (n) {comp} keep-alive [Add to Longdo]
キープアライブメッセージ[ki-puaraibumesse-ji] (n) {comp} keep alive message [Add to Longdo]
キープサンプル[ki-pusanpuru] (n) reference sample (wasei [Add to Longdo]
キープボットル[ki-pubottoru] (n) bottle of whiskey (whisky) that a bar customer buys, writes his name on, keeps on a shelf at the bar, and drinks little by little on successive visits (wasei [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Can I reserve a bottle and have you keep it here for me?この店は、ボトルをキープできるんですか。
In the OECD survey, northern European countries are keeping their high ranking in tax-rates.OECDの調査で北欧諸国が税率において世界の上位をキープした。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キープアライブメッセージ[きーぷあらいぶめっせーじ, ki-puaraibumesse-ji] keep alive message [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top