ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

キャビネット

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -キャビネット-, *キャビネット*
Japanese-English: EDICT Dictionary
キャビネット[, kyabinetto] (n) cabinet; housing (of equipment); (P) [Add to Longdo]
キャビネットの筺体[キャビネットのきょうたい, kyabinetto nokyoutai] (n) {comp} cabinet enclosure [Add to Longdo]
キャビネットアラーム[, kyabinettoara-mu] (n) {comp} cabinet alarm [Add to Longdo]
キャビネットタイプ[, kyabinettotaipu] (n) {comp} cabinet type [Add to Longdo]
キャビネットファイル[, kyabinettofairu] (n) {comp} cabinet file [Add to Longdo]
キャビネットフレーム[, kyabinettofure-mu] (n) {comp} cabinet frame [Add to Longdo]
キャビネットフロントドア[, kyabinettofurontodoa] (n) {comp} cabinet front door [Add to Longdo]
キャビネットモニタコントローラ[, kyabinettomonitakontoro-ra] (n) {comp} cabinet monitoring controller [Add to Longdo]
キャビネットモニタリング[, kyabinettomonitaringu] (n) {comp} cabinet monitoring [Add to Longdo]
キャビネットルーフ[, kyabinettoru-fu] (n) {comp} cabinet roof [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A cabinet is a cupboard of case for displaying or storing things.キャビネットは集めたものを陳列するための食器棚である。
The file cabinet drawers are open.ファイルキャビネットの引き出しが開いている。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャビネット[きゃびねっと, kyabinetto] cabinet, housing [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top