ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

アルゴリズム

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -アルゴリズム-, *アルゴリズム*
Japanese-English: EDICT Dictionary
アルゴリズム[arugorizumu] (n,adj-no) {comp} algorithm; (P) [Add to Longdo]
ジェネティックアルゴリズム[jieneteikkuarugorizumu] (n) genetic algorithms [Add to Longdo]
ジェネリックセル速度アルゴリズム[ジェネリックセルそくどアルゴリズム, jienerikkuseru sokudo arugorizumu] (n) {comp} generic cell rate algorithm; GCRA [Add to Longdo]
セキュアハッシュアルゴリズム[sekyuahasshuarugorizumu] (n) {comp} secure hash algorithm [Add to Longdo]
セルレートアルゴリズム[serure-toarugorizumu] (n) {comp} cell rate algorithm [Add to Longdo]
デジタル署名アルゴリズム[デジタルしょめいアルゴリズム, dejitaru shomei arugorizumu] (n) {comp} digital signature algorithm [Add to Longdo]
ハッシュアルゴリズム[hasshuarugorizumu] (n) {comp} hash algorithm [Add to Longdo]
ページ置換アルゴリズム[ページちかんアルゴリズム, pe-ji chikan arugorizumu] (n) {comp} page replacement algorithm [Add to Longdo]
ラウンドロビンアルゴリズム[raundorobin'arugorizumu] (n) {comp} round-robin algorithm [Add to Longdo]
圧縮アルゴリズム[あっしゅくアルゴリズム, asshuku arugorizumu] (n) {comp} compression algorithm [Add to Longdo]
遺伝的アルゴリズム[いでんてきアルゴリズム, identeki arugorizumu] (n) {comp} genetic algorithm; GA [Add to Longdo]
復号アルゴリズム[ふくごうアルゴリズム, fukugou arugorizumu] (n) decoding algorithm [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アルゴリズム[あるごりずむ, arugorizumu] algorithm [Add to Longdo]
ジェネリックセル速度アルゴリズム[ジェネリックセルそくどアルゴリズム, jienerikkuseru sokudo arugorizumu] generic cell rate algorithm (GCRA) [Add to Longdo]
セルレートアルゴリズム[せるれーとあるごりずむ, serure-toarugorizumu] cell rate algorithm [Add to Longdo]
ページ置換アルゴリズム[ページちかんアルゴリズム, pe-ji chikan arugorizumu] page replacement algorithm [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top