ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

アナウンサー

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -アナウンサー-, *アナウンサー*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
アナウンサー[あなうんさー, anaunsa] (n) ผู้ประกาศ (ข่าว), โฆษก

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナウンサー(P);アナウンサ[anaunsa-(P); anaunsa] (n) announcer; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What do announcers do?アナウンサーはどんな事をするのですか。
The announcer spoke English.アナウンサーは英語を話した。
The announcer can talk rapidly.アナウンサーは早口が出来る。
The mother of that child is an announcer.あの子のお母さんはアナウンサーです。
This is the TV station where my uncle works as an announcer.ここは私の叔父がアナウンサーとして働いているテレビ局です。
This new announcer keeps stumbling.この新人のアナウンサー、さっきからとっちてばかりいる。
The radio announcer had a masculine voice.そのラジオのアナウンサーは男らしい声の持ち主だった。
I want to a TV announcer in the future.私は将来テレビのアナウンサーになりたい。
He suddenly started doing an impression of an announcer and we all cracked up.彼がいきなり、アナウンサーのまねをしてしゃべり始めたので笑ってしまった。
His ambition was to break into television as an announcer.彼の夢はアナウンサーとしてテレビに登場することであった。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top