ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

やぶ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -やぶ-, *やぶ*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
破る[やぶる, yaburu] (n) การละเมิด(สัญญา)
やぶ[やぶる, yabu] (n) พุ่มไม้

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
破る[やぶる, yaburu] TH: ฉีก  EN: to tear
破る[やぶる, yaburu] TH: ฝ่าฝืน  EN: to violate
破る[やぶる, yaburu] TH: ปราบ  EN: to defeat
敗れる[やぶれる, yabureru] TH: พ่ายแพ้  EN: to be defeated

Japanese-English: EDICT Dictionary
やぶ蛇;薮蛇;藪蛇[やぶへび, yabuhebi] (n,vs) unnecessary trouble brought upon oneself; stirring up a hornet's nest [Add to Longdo]
破く[やぶく, yabuku] (v5k,vt) to tear; to violate; to defeat; to smash; to destroy [Add to Longdo]
破ける[やぶける, yabukeru] (v1,vi) to get torn; to wear out; to be frustrated; to break [Add to Longdo]
破り[やぶり, yaburi] (n,n-suf) getting away from; escaping; defying; (P) [Add to Longdo]
破り取る[やぶりとる, yaburitoru] (v5r,vt) (obsc) rip out (and take); tear out (from) [Add to Longdo]
破る(P);敗る[やぶる, yaburu] (v5r,vt) to tear; to violate; to defeat; to smash; to destroy; to break (e.g. password); (P) [Add to Longdo]
破れかぶれ[やぶれかぶれ, yaburekabure] (n,adj-no) desperation; self-abandonment [Add to Longdo]
破れた夢[やぶれたゆめ, yaburetayume] (n) shattered dream [Add to Longdo]
破れる[やぶれる, yabureru] (v1,vi) to get torn; to wear out; (P) [Add to Longdo]
破れ目[やぶれめ;やれめ(ok), yabureme ; yareme (ok)] (n) rent; tear; split [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He meddled where he wasn't wanted and it backfired on him.つまらない手出しをしてやぶへびに終わった。
Tom is the last person to break his promise.トムは決して約束をやぶらない人である。
Let well enough alone.やぶへびを出すな。
Let a sleeping dogs lie.やぶを突いて蛇をだすな。
My grandfather was always grumbling about something or other.祖父はいつも何やかやぶつぶつ不平を言っていた。
What do you think made him break his promise?彼が約束をやぶったのはなぜだと思いますか。
Don't disappoint him.彼との約束をやぶるなよ。
He never breaks his promise.彼は決して約束やぶらない。
He is the last man to break his promise.彼は決して約束をやぶらない人だ。
He hid in the bushes so that they would not see him.彼は彼らに見られないようにやぶに隠れた。
A scream broke the silence.悲鳴で静寂がやぶられた。
If you break your promise we're through, right?約束やぶったら、絶交ですからね?

Japanese-German: JDDICT Dictionary
敗れる[やぶれる, yabureru] besiegt_werden, geschlagen_werden, keinen_Erfolg_haben [Add to Longdo]
破る[やぶる, yaburu] zerreissen, zerbrechen [Add to Longdo]
破れる[やぶれる, yabureru] zerreissen [Add to Longdo]
破れ目[やぶれめ, yabureme] Spalt, Spalte, Riss [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top