ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -も-, *も*
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
んが[ももんが] (n) flying squirrel

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
モラル[もらる, moraru] (n) ศีลธรรม
[もと、げん, moto , gen] (n) แหล่งกำเนิด รากฐาน ที่มา
勿論[もちろん, mochiron] (adv) แน่นอน, See also: S. Of course, Certainly, Naturally
基づく[もとづく, motoduku] (vt) มีพื้นฐานจาก,อ้างอิงจาก
文句を言う[もんくをいう, monkuwoiu] (vi, vt) ต่อว่า, ตำหนิ, บ่น
模型[もけい, mokei] แบบจำลอง, รูปจำลอง
潜り[もぐり, moguri] (n) ดำน้ำ
物の怪[もののけ, mononoke] ภูต ปีศาจ
物差し[ものさし, monosashi] (n) ไม้บรรทัด, Syn. 定規
目標[もくひょう, mokuhyou] (n) เป้าหมาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
文句[もんく, monku] (n) - ถ้อยคำ, วลี - คำติ, คำต่อว่า, See also: R. 文句を言う
のづくり[ものづくり, monozukuri] (n) ประดิษฐกรรม
文部省[もんぶしょう, monbushou] (n) กระทรวงศึกษาธิการ
盲腸炎[もうちょうえん, mouchouen] (n) ไส้ติ่งอักเสบ, See also: R. 盲腸
盲腸[もうちょう, mouchou] (n) ไส้ติ่ง
設ける[もうける, moukeru] (vt) กำหนดวาง,จัดเตรียม,จัดตั้ง
木星[もくせい, mokusei] (n) ดาวพฤหัสบดี
元々[もともと, motomoto] แต่เดิม , เดิมที , แต่ไหนแต่ไร
[もっとも, mottomo] ที่สุด
モスグリーン[もすぐりーん, mosugurin] สีเขียวตะไคร่น้ำ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
盛り上がる[もりあがる, moriagaru] TH: ครื้นเครง  EN: to rouse
盛る[もる, moru] TH: ตัก(ข้าว)  EN: to serve
盛る[もる, moru] TH: วางกองให้พูน  EN: to fill up
貰う[もらう, morau] TH: ได้รับ  EN: to receive
漏れる[もれる, moreru] TH: รั่วไหล  EN: to leak out
漏れる[もれる, moreru] TH: เล็ดลอดผ่านมา  EN: to shine through
儲かる[もうかる, moukaru] TH: ได้กำไร  EN: to make a profit
持ち込む[もちこむ, mochikomu] TH: นำเข้ามา  EN: to lodge (vt)
持ち込む[もちこむ, mochikomu] TH: พกติดตัวเข้าไป(ในร้าน)  EN: to take something into ..
申し込む[もうしこむ, moushikomu] TH: สมัคร  EN: to apply for

Japanese-English: EDICT Dictionary
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
捥げる[もげる, mogeru] (v1,vi) (uk) to be torn off; to come off [Add to Longdo]
捥る(oK)[もぎる, mogiru] (v5r,vt) (uk) to pluck; to pick; to tear off [Add to Longdo]
踠き(oK)[もがき, mogaki] (n) (uk) struggle; writhing; wriggling; floundering [Add to Longdo]
[もと, moto] (n) (See 酒母,元・と・1) yeast mash [Add to Longdo]
鼯鼠[ももんが;ももんがあ;モモンガ, momonga ; momongaa ; momonga] (n) (uk) small Eurasian flying squirrel (Pteromys momonga) [Add to Longdo]
[mo] (prt) (1) also; too; words of similar weight; (2) about (emphasizing an upper limit); as much as; even; (adv) (3) (See う・3) more; further; other; again; (P) [Add to Longdo]
[mou] (adv,int) (1) (See すでに) already; anymore; (2) soon; shortly; (3) more; further; other; again; (int,adv) (4) interjection used to strengthen expression of an emotion (often exasperation); (P) [Add to Longdo]
ういっちょ[mouiccho] (exp) (col) (from う一度) (See う一度・ういちど) once more; again [Add to Longdo]
うすっかり[mousukkari] (exp) already completed (arrived, happened, etc.); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Let's rest here.ここで、休う。
I'm sorry.どう失礼。
Why not?ちろんさ。
At the latest.遅くと
(On a bicycle) Whew! This is a tough hill. But coming back sure will be a breeze.(自転車に乗って)フーッ、この坂道はきついよ。で帰りは楽だよね。
There is a certain amount of truth in ~.〜に一面の真理がある。
Go to the doctor to get your prescription!処方箋をらうために医者に行きなさい。
"Done!" says the angel, and disappears in a cloud of smoke and a bolt of lightning.「あっぱれ!」天使はそういうと、稲妻が走るやの煙の中へ消えていった。
"Can I use your dictionary? "Yes, here you are."「あなたの辞書を使っていいですか」「はい、どうぞ」
"What are you always thinking about?" asked the little white rabbit.「あなたは、いつ何を考えているの?」と小さい白いウサギが聞きました。
"Will they go on strike again?" "I'm afraid so."「あの人たちは、またストをやるんだろうか」「どうそうらしいね」
They say love is blind.「あばたえくぼ」って言うからね。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
モード[もーど, mo-do] mode [Add to Longdo]
モードインジケータ[もーどいんじけーた, mo-doinjike-ta] mode indicator [Add to Longdo]
モーフィング[もーふぃんぐ, mo-fingu] morphing [Add to Longdo]
モジュール[もじゅーる, moju-ru] module, program unit [Add to Longdo]
モジュラ[もじゅら, mojura] modular [Add to Longdo]
モジュラージャック[もじゅらーじゃっく, mojura-jakku] modular jack [Add to Longdo]
モジュラコンパイル[もじゅらこんぱいる, mojurakonpairu] modular compilation [Add to Longdo]
モジュラプログラミング[もじゅらぷろぐらみんぐ, mojurapuroguramingu] modular programming [Add to Longdo]
モジュラリティ[もじゅらりてい, mojuraritei] modularity [Add to Longdo]
モジュラリテイ[もじゅらりてい, mojuraritei] modularity [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
両刃の剣[もろはのつるぎ, morohanotsurugi] zweischneidiges_Schwert [Add to Longdo]
作る[もぐる, moguru] machen, anfertigen [Add to Longdo]
催し物[もようしもの, moyoushimono] Veranstaltung [Add to Longdo]
催す[もよおす, moyoosu] veranstalten, abhalten, fuehlen [Add to Longdo]
[もと, moto] YUEAN (CHINA) [Add to Longdo]
[もと, moto] Yuean (China) [Add to Longdo]
[もと, moto] Grund, Ursache [Add to Longdo]
[もんめ, monme] (Gewichteinheit, ca. 3,75 g) [Add to Longdo]
問答[もんどう, mondou] Frage_und_Antwort, Dialog [Add to Longdo]
問題[もんだい, mondai] Frage, Problem [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top