ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ぼれ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ぼれ-, *ぼれ*
Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I am too big to climb and play," said the boy.「ぼくは大き過ぎてのぼれないね」と男の子は言いました。 [M]
As is often the case for 13 to 19 year olds she fell in love.13歳から19歳の少年少女によくあることだが彼女はうぬぼれている。
If it had not been for your help, I should have drowned.あなたが助けてくれなかったら私はおぼれていたことでしょう。
That girl is vain of her beauty.あの女の子は美人であるとうぬぼれている。
Self conceited people take it for granted that they are superior to others.うぬぼれた人というのは自分たちは他人よりも優れているのは当然だと思っている。
A man's vanity is his tenderest spot.うぬぼれは人の一番の急所だ。
The drowning man grasped at the rope.ぼれかかっていた男はそのロープをしっかりとつかんだ。
The man who nearly drowned began to breathe.ぼれかけた人は息を吹き返した。
The drowning man called for help, but in vain.ぼれている男は助けを求めたが、無駄だった。
Chris is in a risky situation in science class.クリスは学科の授業でおちこぼれそうです。
You've spilt your coffee.コーヒーがこぼれましたよ。
It is no use crying over spilt milk. [Proverb]ぼれたミルクを嘆いても無駄だ。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top