ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ぶらぶら

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ぶらぶら-, *ぶらぶら*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶらぶら[burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What a gorgeous sunset! Let's hang around for a couple of minutes and watch it.なんとすばらしい夕日なんだろう。少しこのあたりをぶらぶらして眺めていよう。
Let's just wander and see where it takes us.ぶらぶら寄り道していこうよ。
As long as we're all just hanging around chatting may I make a suggestion? Get back to work!ぶらぶら油を売っていないで、とっとと仕事にもどったらどうなのさ。
It's time that you stopped wasting your youth on idle pastimes.ぶらぶら遊んで若い日々を無駄に過ごすのをやめるべき時だ。
I strolled along the streets to kill time.暇潰しに街をぶらぶらした。
One day I strolled onto the woods.過去のある日私はぶらぶらと歩いて森の中の入っていった。
We spent the afternoon fooling around on the beach.我々午後いっぱい浜辺でぶらぶらと時間を過ごした。
In the park, some sat on benches, and others strolled about.公園には、ベンチに座っている人もいれば、あたりをぶらぶら歩いている人もいた。
We wandered round the shopping center.私たちはショッピングセンターをぶらぶら歩いた。
We walked up and down the streets of Kyoto.私たちは京都の町をぶらぶら歩いた。
My favorite pastime is strolling along the shore.私の一番の気晴らしは海岸をぶらぶらと歩くことです。
To my mind, the worst part of air travel is the hanging around in airport lounges.私の考えでは空のたびで最悪な面は、空港の待合室でぶらぶらしなければならない。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top