ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ひれ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ひれ-, *ひれ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ひれ酒;ヒレ酒;鰭酒[ひれざけ(ひれ酒;鰭酒);ヒレざけ(ヒレ酒), hirezake ( hire sake ; hire sake ); hire zake ( hire sake )] (n) hot sake with grilled fish fins (esp. fugu or sea bream) [Add to Longdo]
肩巾[ひれ, hire] (n) (arch) shawl (on shoulder of woman's dress) [Add to Longdo]
卑劣(P);鄙劣[ひれつ, hiretsu] (adj-na,n) mean; foul play; cowardly; base; (P) [Add to Longdo]
卑劣漢[ひれつかん, hiretsukan] (n) mean bastard; sneak; heel; despicable person [Add to Longdo]
悲恋[ひれん, hiren] (n) blighted love; disappointed love; (P) [Add to Longdo]
悲恋物語[ひれんものがたり, hirenmonogatari] (n) tragic love story; tale of tragic love [Add to Longdo]
披歴(P);披瀝[ひれき, hireki] (n,vs) express one's opinion; making known; revealing; stating; (P) [Add to Longdo]
比例[ひれい, hirei] (n,vs) proportion; (P) [Add to Longdo]
比例に応じて[ひれいにおうじて, hireinioujite] (n) {comp} proportional [Add to Longdo]
比例区[ひれいく, hireiku] (n) (See 小選挙区) proportionally represented constituency [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The whole nation cringed to this dictator through fear.全国民は恐怖からこの独裁者の前にひれ伏した。
"A passionate kiss scene in a school corridor ... I've heard all about it!" "It wasn't passionate! There's exaggeration in that tale ..."「学園の廊下で、濃厚なキスシーン・・・聞いたぞ聞いたぞ」「濃厚じゃなーい!話に尾ひれ付いてるって・・・」

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
非連鎖シーケンス[ひれんさシーケンス, hirensa shi-kensu] unchained sequence [Add to Longdo]
比例に応じて[ひれいにおおじて, hireinioojite] proportional [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
卑劣漢[ひれつかん, hiretsukan] gemeiner_Kerl, Schurke [Add to Longdo]
悲恋[ひれん, hiren] unglueckliche_Liebe [Add to Longdo]
披歴[ひれき, hireki] (seine_Meinung) ausdruecken [Add to Longdo]
比例[ひれい, hirei] Verhaeltnis, Proportion [Add to Longdo]
非礼[ひれい, hirei] Unhoeflichkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top