ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ばあ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ばあ-, *ばあ*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
場合[ばあい, baai] (n) กรณี
バインナウン[ばあいんなん, baainnan] (n) พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばあちゃん[baachan] (n) (fam) (See お祖母ちゃん) granny; grandma; gran; female senior-citizen; (P) [Add to Longdo]
場合[ばあい, baai] (n-adv,n) case; situation; (P) [Add to Longdo]
場合によって[ばあいによって, baainiyotte] (exp) depending on the situation; should time and circumstances permit [Add to Longdo]
場合による[ばあいによる, baainiyoru] (exp,v5r) to depend (on the situation); to be handled case by case [Add to Longdo]
場合に応じて[ばあいにおうじて, baainioujite] (exp) in accordance with the situation [Add to Longdo]
場合を除き[ばあいをのぞき, baaiwonozoki] (exp) excluding the case when; when not [Add to Longdo]
場当たり;場当り[ばあたり, baatari] (n) (1) playing to the gallery; grandstanding; gag; claptrap; (adj-na,adj-no) (2) ad hoc; haphazard; (n) (3) (abbr) (See 場当たり稽古) dress rehearsal [Add to Longdo]
場当たり稽古[ばあたりけいこ, baatarikeiko] (n) (See 場当たり・ばあたり・3) dress rehearsal [Add to Longdo]
場味[ばあじ, baaji] (n) market sentiment [Add to Longdo]
婆さん(P);祖母さん[ばあさん, baasan] (n) (1) (usu. 祖母さん) (See お祖母さん) grandmother; (2) (婆さん) female senior citizen; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Your grandmother is a charming lady.あなたのおばあさんは気性のさっぱりしたいい方ですね。
Your voice reminds me of my late grand mother.あなたの声を聞くと、私は亡くなったおばあさんのことを思い出す。
That little house looks just like the little house my grandmother lived in when she was a little girl, on a hill covered with daisies and apple trees growing around.あの家は私のおばあさんが小さい時に住んでいた丘の上にあってひなぎくに囲まれまわりにりんごの木が植わっていた家にとてもよく似ている。
They say that I'm an old woman.あの人たちは私のことをおばあちゃんだと言う。
A certain girl was a prostitute but didn't want her grandma to know.ある少女の職業は娼婦だったが、彼女は自分のおばあちゃんにこのことを知られたくなかった。
My grandmother lives by herself.うちのおばあちゃんは一人で暮らしている。
We haven't been able to find out anything about Grandma and Grandad.おじいちゃんとおばあちゃんのことはこれまでずっと何もわからないの。
An old lady moved to place next door.ばあさんが隣に越してきた。
The old lady got down from the bus.ばあさんはバスから降りた。
The old lady believes him rich.ばあさんは彼が金持ちだと信じている。
The old lady is bound to fart.ばあさんは必ずおならをする。
It is mean of him to deceive an elderly lady.ばあさんをだますなんて彼は卑劣だ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
場合[ばあい, baai] Fall [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top