ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

なんブこるィ萬然 すばら しし丶ね

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -なんブこるィ萬然 すばら しし丶ね-, *なんブこるィ萬然 すばら しし丶ね*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

なんこる(よろず)(しか) ばら しし

 


  

 
なん
 • () (exp,suf) things like ...; or something like that ... (often derogatory); (P) [EDICT]
 • () (prt,n-suf) (col) (See 等・など) et cetera; etc.; and the like; and so forth [EDICT]
 • () (suf) (1) (See 何て) such as; (things) like; (2) exclamation; (P) [EDICT]
 • (軟) (adj-t,adv-to) soft [EDICT]
 • (難) (n,n-suf) difficulty; hardships; defect; (P) [EDICT]
 • () (n) buoy; (P) [EDICT]
 • () (n) boogie [EDICT]
 • () (n) Buna; brand-name synthetic rubber [EDICT]
 • () (n) bra [EDICT]
 • () (n,adj-no) (1) bull; (2) (abbr) (See ブルドッグ) bulldog; (3) (abbr) (See ブルドーザー) bulldozer; (4) (abbr) (See ブルジョア) bourgeois; bourgeoisie; (P) [EDICT]
こる
 • (凝る) (v5r,vi) (1) to grow stiff; (2) to be absorbed in; to be devoted to; to be a fanatic; to elaborate; (P) [EDICT]
 • (wàn, ㄨㄢˋ) surname Wan; ten thousand; a great number [CE-DICT]
 • (さ) (adv) (arch) so; like that; in that way [EDICT]
 • (ぜん) (suf) (often as 〜然とする) -like [EDICT]
 • (しか) (int) (1) (arch) like that; as such; (2) yeah; uh-huh [EDICT]
 • (rán, ㄖㄢˊ) correct; right; so; thus; like this; -ly [CE-DICT]
 • () (prt) even; if only; if just; as long as; the only thing needed; (P) [EDICT]
 • () (n) (1) nonsense; (2) loss (on scratch lottery tickets, etc.) [EDICT]
 • (為) (vs-c) (uk) (See 為る・1) to do (literary form of suru) [EDICT]
 • (主) (suf) (arch) (hon) honorific (or familiar) suffix used after a name [EDICT]
 • (子) (suf) (arch) (hon) honorific (or familiar) suffix used after a name [EDICT]
 • (州) (n) sandbank; sandbar [EDICT]
 • (洲) (n) sandbank; sandbar [EDICT]
 • (酢) (n) vinegar; (P) [EDICT]
 • (醋) (n) vinegar; (P) [EDICT]
 • (酸) (n) vinegar; (P) [EDICT]
 • (素) (adj-no,n) (1) plain; unadorned; undecorated; unadulterated; au naturel; (pref) (2) (derog) (before a noun) mere; poor; (3) (before an adjective) exceedingly [EDICT]
 • (巣) (n) (1) nest; rookery; breeding place; hive; (2) den; (3) haunt; (4) (See 蜘蛛の巣) (spider's) web; (P) [EDICT]
 • (栖) (n) (1) nest; rookery; breeding place; hive; (2) den; (3) haunt; (4) (See 蜘蛛の巣) (spider's) web; (P) [EDICT]
 • (鬆) (n) (1) pore; (2) blowhole [EDICT]
ばら
 • () (v5s,vt) (1) to expose; to lay open (e.g. secret); (2) to take to pieces; (3) to kill; to murder; (P) [EDICT]
 • (輩) (n-suf) suffixed to words indicating a class of people to create a plural (esp. in impolite contexts) [EDICT]
 • (原) (n-suf) suffixed to words indicating a class of people to create a plural (esp. in impolite contexts) [EDICT]
 • (儕) (n-suf) suffixed to words indicating a class of people to create a plural (esp. in impolite contexts) [EDICT]
しし
 • (司試) (n) (abbr) (See 司法試験) bar examination [EDICT]
 • (史詩) (n) historical poem [EDICT]
 • (嗣子) (n) heir [EDICT]
 • (四肢) (n,adj-no) limbs; extremities; (P) [EDICT]
 • (士師) (n) (1) judge (of ancient China); (2) (See 士師記) judge (leader of ancient Israel) [EDICT]
 • (市肆) (n) store; market storehouse [EDICT]
 • (師資) (n) relying on someone as one's teacher [EDICT]
 • (志士) (n) patriot; public-spirited person [EDICT]
 • (孜々) (adj-t,adv-to) assiduously; diligently [EDICT]
 • (孜孜) (adj-t,adv-to) assiduously; diligently [EDICT]
 • (死屍) (n) corpse [EDICT]
 • (獅子) (n) (1) lion; (2) (See 狛犬) left-hand guardian dog at a Shinto shrine; (P) [EDICT]
 • (師子) (n) (1) lion; (2) (See 狛犬) left-hand guardian dog at a Shinto shrine; (P) [EDICT]
 • (獣) (n) (1) (arch) beast (esp. one used for its meat, such as a boar or a deer); (2) (abbr) (See 獣狩り) hunting (of animals such as boar, deer, etc.) [EDICT]
 • (猪) (n) (1) (arch) beast (esp. one used for its meat, such as a boar or a deer); (2) (abbr) (See 獣狩り) hunting (of animals such as boar, deer, etc.) [EDICT]
 • (鹿) (n) (1) (arch) beast (esp. one used for its meat, such as a boar or a deer); (2) (abbr) (See 獣狩り) hunting (of animals such as boar, deer, etc.) [EDICT]
 • () (prt) (1) (usu. ね) (sentence end) indicates emphasis, agreement, request for confirmation, etc.; is it so; (int) (2) (usu. ねえ) hey; come on; (P) [EDICT]
 • () (exp) (See ねばならない) if not ... (negative conditional) [EDICT]
 • (根) (n) (1) root (of a plant); (2) root (of a tooth, hair, etc.); center (of a pimple, etc.); (3) root root (of all evil, etc.); source; origin; cause; basis; (4) one's true nature; (5) (fishing) reef; (P) [EDICT]
 • (子) (n) first sign of Chinese zodiac (The Rat, 11pm-1am, north, November) [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top