ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

どん

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -どん-, *どん*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
鈍角[どんかく, donkaku] (n) มุมป้าน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
どん[どんな, donna] อย่างไหน แบบไหน

Japanese-English: EDICT Dictionary
どん[don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down [Add to Longdo]
どんぐりの背比べ;団栗の背比べ[どんぐりのせいくらべ, dongurinoseikurabe] (exp) having no outstanding characteristics (lit [Add to Longdo]
どんけつ[donketsu] (n) (uk) (See どん尻) tail end; very bottom; the lowest rank [Add to Longdo]
どんだけ[dondake] (exp) (See どれだけ) what a ..... (word used to show strong emotion, emphasis, punchlines, etc.) [Add to Longdo]
どんちゃん騒ぎ[どんちゃんさわぎ, donchansawagi] (n) merrymaking; high jinks; spree [Add to Longdo]
どんつく[dontsuku] (v5k) (See どんどん) to make a drumming noise [Add to Longdo]
どんでん返し[どんでんがえし, dondengaeshi] (n) (sudden) complete reversal (of plot); unexpected twist (at end of story) [Add to Longdo]
どんど;とんど[dondo ; tondo] (n) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year) [Add to Longdo]
どんどん[dondon] (adv-to,adv) (1) (on-mim) drumming (noise); (2) rapidly; steadily; (P) [Add to Longdo]
どんど焼き;どんど焼[どんどやき, dondoyaki] (n) (See どんど) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I don't know what to do with that guy. No matter how mad I get at him he just takes it in stride and pays no attention.あいつにはまいったよ。どんなに厳しく怒っても、柳に風と受け流すだけだよ。
What does aspirin consist of?アスピリンはどんな物質から成っていますか。
What do announcers do?アナウンサーはどんな事をするのですか。
What miraculous sign can you show us to prove your authority to do all this?あなたがこのような事をするからには、どんなしるしを私たちに見せてくれるのですか。
I can imagine how you felt.あなたがどんな気分になったかは想像できます。
I can not believe you, whatever reasons you may give.あなたがどんな理由をつけようと、私はあなたの言う事を信じる事が出来ません。
I will lend you any book that I have, so long as you keep it clean.あなたが汚しさえしなければ、私の持っているどんな本でも貸してあげますよ。
I cannot thank you enough.あなたにはどんなに感謝しても感謝しきれません。
I cannot thank you too much for your hospitality.あなたのおもてなしにはどんなに感謝しても感謝しきれません。
What does your father do?あなたのお父さんはどんな仕事をしてるの?
I would do anything for you.あなたのためなら喜んでどんなことでもします。
I'll buy what clothes you like.あなたの好きなどんな服でも買ってあげよう。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
曇天[どんてん, donten] bewoelkter_Himmel [Add to Longdo]
鈍器[どんき, donki] stumpfer (als Waffe benutzter), Gegenstand [Add to Longdo]
鈍感[どんかん, donkan] gefuehllos, stumpf, dickfaellig [Add to Longdo]
鈍角[どんかく, donkaku] stumpfer_Winkel [Add to Longdo]
鈍重[どんじゅう, donjuu] dumm, traege, schwerfaellig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top