ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

どうも

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -どうも-, *どうも*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
どうも有難う[どうもありがとう, doumoarigatou] (n, vi, vt, phrase) thank you

Japanese-English: EDICT Dictionary
どうも[doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P) [Add to Longdo]
どうも有難う[どうもありがとう, doumoarigatou] (exp) Thank you; (P) [Add to Longdo]
どうも有難うございます[どうもありがとうございます, doumoarigatougozaimasu] (exp) thank you very much [Add to Longdo]
同門[どうもん, doumon] (n) fellow student [Add to Longdo]
堂守[どうもり, doumori] (n) temple keeper [Add to Longdo]
洞毛[どうもう, doumou] (n) vibrissae (e.g. cat whiskers) [Add to Longdo]
洞門[どうもん, doumon] (n) cave entrance; tunnel [Add to Longdo]
胴元[どうもと, doumoto] (n) bookmaker (in gambling); manager [Add to Longdo]
獰猛;どう猛[どうもう;ねいもう(獰猛)(ik), doumou ; neimou ( doumou )(ik)] (adj-na,n) ferocity; truculence [Add to Longdo]
瞠目[どうもく, doumoku] (n,vs) gazing at (in wonderment) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm sorry.どうも失礼。
"Will they go on strike again?" "I'm afraid so."「あの人たちは、またストをやるんだろうか」「どうもそうらしいね」
"I haven't been feeling too good lately." "You had better go to a doctor."「近頃どうも調子が悪くてね」「一度診てもらった方がいいよ」
"Will he succeed?" "I fear not."「彼は成功するだろうか」「どうも怪しい」
I don't get along with that guy.あいつとはどうも相性が合わないんだ。
I don't quite follow you.あなたのおっしゃることが、どうもよく分かりません。
I cannot place confidence in his words.あの人の言うことはどうも心もとないわね。 [F]
He makes a bad impression.あの人はどうもイメージが悪い。
Somehow the pitcher always proves a tough customer to me.あの投手とはどうも相性がよくない。
They seem to be in love with each other.あの二人はどうもできているらしい。
They are too close.あの二人はどうも怪しい。
That was not at all an appropriate remark.あれはどうも適切な発言ではなかった。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top