ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

つと

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -つと-, *つと*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
勤め先[つとめさき, tsutomesaki] TH: สถานที่ทำงาน ที่ทำงาน  EN: place of work
務める[つとめる, tsutomeru] TH: ปฏิบัติหน้าที่  EN: to serve
勤める[つとめる, tsutomeru] TH: ทำงาน  EN: to work
勤める[つとめる, tsutomeru] TH: รับใช้  EN: to serve
努める[つとめる, tsutomeru] TH: พยายาม  EN: to make great effort
努める[つとめる, tsutomeru] TH: ทำหน้าที่  EN: to exert oneself
[つとむ, tsutomu] TH: ชื่อคนญี่ปุ่น(ผู้ชาย)  EN: tsutomu(pl)

Japanese-English: EDICT Dictionary
つと[tsuto] (adv) (1) quickly; (2) calmly; (3) intently [Add to Longdo]
勤まらない[つとまらない, tsutomaranai] (adj-i) unfit for; unequal to [Add to Longdo]
勤まる;務まる[つとまる, tsutomaru] (v5r,vi) to be fit for; to be equal to; to function properly [Add to Longdo]
勤め(P);務め(P)[つとめ, tsutome] (n) (1) service; duty; business; responsibility; task; (2) Buddhist religious services; (P) [Add to Longdo]
勤める(P);務める(P)[つとめる, tsutomeru] (v1,vt) (1) (usu. 勤める) to work (for); to be employed (at); to serve (in); (2) (usu. 務める) to serve (as); to act (as); to fill (the position of); to play the role (of); (3) (usu. 勤める) to conduct a religious service; (P) [Add to Longdo]
勤め帰り[つとめがえり, tsutomegaeri] (adj-no) on the way home from work [Add to Longdo]
勤め気[つとめぎ, tsutomegi] (n) mercenary spirit [Add to Longdo]
勤め口[つとめぐち, tsutomeguchi] (n) position; place of employment [Add to Longdo]
勤め向き[つとめむき, tsutomemuki] (n) one's business; one's duties [Add to Longdo]
勤め行なう[つとめおこなう, tsutomeokonau] (v5u) to carry on (work) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I don't get along with that guy.あいつとはどうも相性が合わないんだ。
I've done with him for the future.あいつとは今後関係がない。
I absolutely will not speak to that fellow again!あいつとは断固2度と口をきかんぞ。 [M]
It isn't surprising that an Africans may think of English as one of their continent's languages.アフリカ人は英語を自分の大陸の言語の1つと考えても不思議でない。
Even the best fish smell when they are three days old.いくら良い魚でも3日経つと腐る。
I think that this material is of benefit to everyone.この材料は誰にとっても役立つと思う。
I am sure this book will be of great use to you.この本は君たちに非常に役立つと信じています。 [M]
This book counts among the best of his work.この本は彼の最高傑作の一つとみなされている。
As more time passed, these Creoles became separate languages: Spanish, French, Italian, etc.さらに時間がたつとこれらの「クリオール」は独立した言語になった:すなわち、スペイン語、フランス語、イタリア語、などである。
They deal in shoes and clothes at that store.その店ではくつと衣料が売られている。
I don't like either of them.その二つとも好きではない。
Both stories are true.その話は二つとも真実です。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
努める[つとめる, tsutomeru] sich_anstrengen, sich_grosse_Muehe_geben [Add to Longdo]
務める[つとめる, tsutomeru] arbeiten, seine_Pflicht_erfuellen [Add to Longdo]
勤まる[つとまる, tsutomaru] tauglich_sein [Add to Longdo]
勤める[つとめる, tsutomeru] angestellt_sein [Add to Longdo]
勤め先[つとめさき, tsutomesaki] Buero, Geschaeft, Arbeitsstelle [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top