ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

だの

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -だの-, *だの*
Japanese-English: EDICT Dictionary
だの[dano] (suf,prt) and; or; and the like; and so forth; and what not; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Did you read that thick book?あなたは、あの分厚いほんを読んだのですか。
Was all of that milk drunk?あのミルクを全部飲んだのですか。
He was the first to jump into the world of computers at our company.うちの会社で、コンピューターの世界に飛び込んだのは彼が最初だ。
Have you finished it already.おやもう済んだの
They not only washed off the sweat, dirt and cares of the day in the hot water, but also enjoyed gossiping about everyday affairs.お湯の中で一日の汗や汚れ、苦労を洗い落とすだけでなく、日々の生活のことについておしゃべりをするのを楽しんだのである。
Former pop stars are just plain old women by the time they're 40.かつてのアイドルも40過ぎるとただのおばさんか。
I didn't ask for a table here.このテーブルを頼んだのではない。
This is how he earned so much money.このようにして彼はそんな大金をかせいだのです。
Sally missed two weeks of school, so she has to work hard to catch up with her class.サリーは学校を2週間休んだので、授業に追いつくために一生懸命勉強しなければいけません。
But the compass isn't in the head of the bee, it's in the body.しかし方位磁石は頭にはなくからだの中にあった。
Sports keep us in good shape.スポーツはからだの調子をよくする。
It is a pity that the singer died so young.その歌手がそんなに若くして死んだのはおかしいことだ。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top