ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

そろそろ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -そろそろ-, *そろそろ*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
そろそろ[そろそろ, sorosoro] (adv) ค่อยๆ, อย่างช้าๆ, ค่อยเป็นค่อยไป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
そろそろ[そろそろ, sorosoro] ใกล้ถึงเวลา อย่างช้าๆ ทีละน้อย

Japanese-English: EDICT Dictionary
そろそろ(P);そろっと[sorosoro (P); sorotto] (adv,adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is close to eleven. It's about time we went to bed.11時近くだ。そろそろ寝る時間だ。
It is about time you married.あなたもそろそろ結婚してもいい頃ですよ。
It's high time you went to bed, Ken.ケン、もうそろそろ寝てもいい頃ですよ。
It's time to hit the books.さあ、そろそろ本気で勉強を始めなくちゃ。
Well, I'm afraid I must be leaving. I had a nice time.さて、そろそろ帰らなければなりません。楽しかったです。
Susan manages to tell her mother that it is time to say goodbye.スーザンは何とか、そろそろさよならを言う頃よと母親に言うことができる。
Well, I must be going.それではそろそろ失礼します。
It is about time I was going.そろそろおいとましなければならない時間です。
It is time I left here.そろそろお暇します。
It's almost time for the guest to arrive.そろそろお客が来る時間だ。
I think it's time to wind up this meeting.そろそろこの会議を終えなくてはならない時刻だと思います。
It's about time you set about cleaning the table.そろそろテーブルを片づけて始めてよい時間だよ。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top