ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

しぶとい

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -しぶとい-, *しぶとい*
Japanese-English: EDICT Dictionary
しぶとい[, shibutoi] (adj-i) tenacious; tough; enduring; dogged; headstrong; stubborn; obstinate; unyielding [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He's a tenacious guy who always manages to come out on top. He's the kind of guy who can turn any situation to his advantage.彼は結構しぶといね。転んでもただでは起きぬ、いい根性しているよ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The old girl scout comes through again.[JA] 古株のガールスカウトはしぶといのよ Halloween (1978)
He's a stubborn bastard.[JA] しぶとい男だからな Details (2013)
Maybe he only respects other tough guys.[JA] しぶといな人には 敬意を表するかも Time's Up (2012)
So tough.[JA] しぶといねぇ If It Bleeds, It Leads (2012)
That woman is stubborn as shit.[JA] あの女はしぶとい New Car Smell (2012)
Turns out, you're not the only half-blood who's hard to kill.[JA] 逆だ、君も死ににくいただ一人の半神というわけではない(僕もしぶといんだ) Percy Jackson: Sea of Monsters (2013)
Got more lives than a damn cat.[JA] しぶといヤツだぜ Better Call Saul (2009)
Don't you laugh at the devil, Tara, because he's as serious as cancer.[JA] 悪魔を見くびらないで しぶといヤツよ Cold Ground (2008)
He's a tough guy.[JA] しぶといのね Time's Up (2012)
That girl is one tough bitch.[JA] しぶといスケでなぁ Fast & Furious 6 (2013)
You're stubborn[JA] あんたもしぶとい Honey & Clover (2006)
You're not gonna get off that easy, boy. I'm gonna enjoy this shit, you hear me?[JA] しぶといヤツめ Texas Chainsaw 3D (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top