ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ざるを得ない

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ざるを得ない-, *ざるを得ない*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ざるを得ない[ざるをえない, zaruwoenai] (exp) cannot help (doing); have no choice but to; am compelled to; am obliged to; it is incumbent upon (me) to [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I can't help doing that.そうせざるを得ないね。
I can not but think so.そう考えざるを得ない
And it is only a very short step from there, to perception which occurs in the absence of all immediate signals and has to be labeled extrasensory.そして、こうしたものからほんのわずかしか隔たっていない知覚が、直接的な信号がまったくないのにおこる、「超感覚的な」というレッテルを付けざるを得ない知覚なのである。
I cannot but object to his opinion as to the matter.その件に関しては、わたしは彼の意見に反対せざるを得ない
I cannot help laughing at the joke.その冗談に笑わざるを得ない
Hence, I shall have to stay here.それゆえここにとどまらざるを得ないだろう。
If we want a peaceful life, we cannot help objecting to war.もし私たちが平和な生活を求めるなら、戦争に反対せざるを得ない
There is nothing for it but to put of our departure.我々は出発を延期せざるを得ない
There is nothing for it but to obey the order.指示に従わざるを得ない
We have no choice but to go.私たちは行かざるを得ない
We cannot but rely on your help.私たちは助けを呼ばざるを得ない
I cannot help deciding so.私はそう決断せざるを得ない

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top