ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

されなければならない

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -されなければならない-, *されなければならない*
Japanese-English: EDICT Dictionary
されなければならない[sarenakerebanaranai] (exp) (See なければならない) must have been done; has to have been done [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It should be emphasized that Emmet's theory yielded a number of byproducts in the process of application.エメット理論が適用のプロセスにおいて多くの副産物を生み出したことは強調されなければならない
These disputes between the two nations should be solved in accordance with international law.こうした2国間の紛争は、国際法に従って解決されなければならない
These vases must be used carefully.これらの花瓶は注意して使用されなければならない
If we take this additional evidence into consideration, the second law must be modified.これら追加された証拠を考慮すると、第2の法則は修正されなければならない
All essays must be handed in on time.すべてのレポートは期限を守って提出されなければならない
In such a case, restraints in fiscal policy must be brought into play.そのような時は、財政政策の抑制が活用されなければならない
It must of necessity be postponed.それはやむを得ず延期されなければならない
Mistakes in the printing should be pointed out at once.印刷ミスはすぐに指摘されなければならない
International disputes must be settled peacefully.国家間の紛争は平和的に解決されなければならない
International problems must be solved by diplomacy, not war.国際問題は戦争ではなく外交で解決されなければならない
The baby must be taken good care of.赤ん坊は十分世話されなければならない
He must be condemned for breaking his promise.彼は約束を破ったことで非難されなければならない

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top