ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

さっぱり

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -さっぱり-, *さっぱり*
Japanese-English: EDICT Dictionary
さっぱり[sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
さっぱり分かりません[さっぱりわかりません, sappariwakarimasen] (exp) (See さっぱり分らない) having no inkling of; having no idea of [Add to Longdo]
さっぱり分らない[さっぱりわからない, sappariwakaranai] (exp,adj-i) (See さっぱり分かりません) having no inkling of; having no idea of [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Your grandmother is a charming lady.あなたのおばあさんは気性のさっぱりしたいい方ですね。
I can never make you out.あなたをさっぱり理解できない。
I am in the dark about the relation between them.かれらの関係についてはさっぱりわからない。
I can't make heads or tails of this assignment.この仕事は何が何だかさっぱり分からないわ。 [F]
I have no idea what he has in mind, rejecting such a favorable proposal.こんな良い申し出を断るとは、私は彼が何を考えているのかさっぱりわからない。
I have no idea what has become of her since.その後彼女がどうなったか、さっぱり分からない。
What he said was over my head.その人の言ったことはさっぱりわからない。
I can't make head or tail of those directions.その説明書の意味がさっぱり分かりません。
There is no telling who will be sent in his place.だれが彼の代わりに行かされるのかさっぱりわからない。
I don't understand German at all.ドイツ語がさっぱり分からない。
Just a spot of shut-eye has already refreshed my mind.ほんの一寝入りしたら、さっぱりした。
Despite the fact that Mary keeps saying I was the only man she'd like to marry, when I proposed to her, she said "NO". I cannot make head or tail of it.メアリーは結婚したいと思うのは私だけだといっているくせに、私がプロポーズしたら「ノウ」といった。なんのことだか、さっぱりわからない。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top