ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -さ-, *さ*
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
最強[さいきょう] strongest
酢酸ブチル[さくさんぶちる] (n) butyl acetate

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[さん, san] (n) สาม
三十[さんじゅう, sanjuu] (n) สามสิบ
作家[さっか, sakka] (n) นักประพันธ์, นักเขียน, ผู้แต่ง
作物[さくもつ, sakumotsu] (n) พืชผล, ผลิตผล
催眠剤[さいみんざい, saiminzai] (n) ยานอนหลับ
再出発[さいしゅっぱつ, saishuppatsu] (n) การเริ่มใหม่อีกครั้ง
再循環[さいじゅんかん, saijunkan] (n) การรีไซเคิล
再来年[さらいねん, sarainen] (n) ปีถัดจากปีหน้า
再確認[さいかくにん, saikakunin] (vt) ยืนยันอีกครั้ง
刷新[さっしん, sasshin] (n) ปรับปรุงใหม่, ปฎิรูป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
作況[さっきょう, sakkyou] (n) ผลผลิตเก็บเกี่ยว
莢豌豆[さやえんどう, sayaendou] (n, adj) ถั่ว,ที่ใช้ถั่ว, See also: S. bead, pill
みしい[さみしい, samishii] (adj) เหงา โดดเดี่ยว มีความหมายเช่นเดียวกับ, See also: S. 寂しい
参上[さんじょう, sanjou] (n, vi, vt) (การ)เยี่ยม, เยือน, แวะ, มาหา, See also: S. 訪問、伺う
最高裁判所[さいこうさいばんじょ, saikousaibanjo] ศาลฎีกา
参考書類[さんこうしょるい, sankoushorui] (n) เอกสารอ้างอิง
[さかな, sakana] (n) ปลา
冴える[さえる, saeru] (vt) กระจ่าง, ใส
サテン[さてん, saten] ซาติน
[さあ, saa] เอาล่ะ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
差し上げる[さしあげる, sashiageru] TH: ยกขึ้น  EN: to hold up
遮る[さえぎる, saegiru] TH: ขวางกั้น  EN: to interrupt
遮る[さえぎる, saegiru] TH: ขัด  EN: to intercept
遮る[さえぎる, saegiru] TH: กั้น  EN: to obstruct
作成[さくせい, sakusei] TH: จัดทำขึ้น  EN: draw up
作成[さくせい, sakusei] TH: ทำ  EN: make
作成[さくせい, sakusei] TH: ผลิต  EN: producing
作成[さくせい, sakusei] TH: สร้าง  EN: creating
作成[さくせい, sakusei] TH: ร่าง  EN: frame (vs)
最新[さいしん, saishin] TH: ล่าสุด  EN: latest

Japanese-English: EDICT Dictionary
蒴(oK)[さく, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See く果) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
鯯;拶双魚[さっぱ;サッパ, sappa ; sappa] (n) (uk) Japanese sardinella (Sardinella zunasi) [Add to Longdo]
[さんかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak [Add to Longdo]
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] (n) {comp} 32 bits wide [Add to Longdo]
3D[さんディー;スリーディー, san dei-; suri-dei-] (n) 3D; three dimensional [Add to Longdo]
3D映画[さんディーえいが, san dei-eiga] (n) 3D movie [Add to Longdo]
3D映像[さんディーえいぞう, san dei-eizou] (n) 3D image [Add to Longdo]
3P[さんピー, san pi-] (n) (col) (sens) threesome [Add to Longdo]
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
3時のおやつ;三時のおやつ;三時のお八つ[さんじのおやつ, sanjinooyatsu] (exp) afternoon refreshment; afternoon tea [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I want a lot.たくん欲しい。
Why not?もちろん
Get up!起きない!
Don't be sad.悲しまないで下い。
Study.勉強しない。
Please enter now.どうぞお乗り下い。
Go to the doctor to get your prescription!処方箋をもらうために医者に行きない。
Advance two steps.2歩前に出ない。
Say 'ahhh'.「アー」といってくだい。
"Do you really wish that?" asked the little white rabbit.「あなたの願い事は本当にそれなの?」と小い白いウサギが聞きました。
"What is your wish?" asked the little white rabbit.「あなたの願い事はなに?」と小い白いウサギが聞きました。
"What are you always thinking about?" asked the little white rabbit.「あなたは、いつも何を考えているの?」と小い白いウサギが聞きました。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide [Add to Longdo]
サーキットエミュレーション[さーきっとえみゅれーしょん, sa-kittoemyure-shon] circuit emulation [Add to Longdo]
サーキットエミュレーションサービス[さーきっとえみゅれーしょんさーびす, sa-kittoemyure-shonsa-bisu] circuit emulation service [Add to Longdo]
サージ[さーじ, sa-ji] surge (vs) [Add to Longdo]
サージプロテクタ[さーじぷろてくた, sa-jipurotekuta] surge protector [Add to Longdo]
サーチエンジン[さーちえんじん, sa-chienjin] search engine [Add to Longdo]
サーチパス[さーちぱす, sa-chipasu] search path [Add to Longdo]
サーチパタン[さーちぱたん, sa-chipatan] search pattern [Add to Longdo]
サードパーティー[さーどぱーていー, sa-dopa-tei-] third party [Add to Longdo]
サーバ[さーば, sa-ba] server [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お竹[さおだけ, saodake] Bambusstange [Add to Longdo]
サラダ一皿[さらだひとさら, saradahitosara] ein_Teller_mit_Salat [Add to Longdo]
三キロ[さんきろ, sankiro] 3 kg, 3 km [Add to Longdo]
三倍[さんばい, sanbai] dreimal-soviel, dreifach [Add to Longdo]
三倍以上[さんばいいじょう, sanbaiijou] mehr_als_dreimal_soviel [Add to Longdo]
三号室[さんごうしつ, sangoushitsu] Zimmer_Nr.3 [Add to Longdo]
三把[さんば, sanba] drei_Buendel [Add to Longdo]
三権分立[さんけんぶんりつ, sankenbunritsu] Gewaltenteilung [Add to Longdo]
三角[さんかく, sankaku] Dreieck [Add to Longdo]
三角形[さんかくけい, sankakukei] Dreieck [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top