ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

この場合

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -この場合-, *この場合*
Japanese-English: EDICT Dictionary
この場合[このばあい, konobaai] (exp) in this case [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
T-shirts and jeans are not suitable for this occasion.Tシャツやジーンズはこの場合にはふさわしくない。
What you said does not apply to this case.あなたの言ったことはこの場合当てはまらない。
You can't apply this theory to this case.この場合、この理論をあてはめることはできません。
Can we apply this rule in this case?この場合この規則を適用できます。
The new rule holds good in this case.この場合にはその新しい規則があてはまる。
In this case, translation is, in effect, impossible.この場合は、翻訳は事実上不可能だ。
You're wrong in this case.この場合は君が悪い。 [M]
Experience will tell in this case.この場合は経験がものを言う。
This method has no application to the case.この方法はこの場合には当てはまらない。
That rule holds good in this particular case.その規則はこの場合には適用される。
The rule hold good in this case.その規則はこの場合に当てはまる。
The law does not apply to this case.その法則はこの場合当てはまらない。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top