ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

こだま

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -こだま-, *こだま*
Japanese-English: EDICT Dictionary
こだま[, kodama] (n) regular (stops at every station) Toukai-line Shinkansen [Add to Longdo]
木霊;木魂;谺[こだま, kodama] (n,vs) (1) echo; (vs) (2) to echo; to reverberate; (n) (3) the spirit of a tree; tree spirit [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
If you shout from the top of a cliff, you can hear the echo of your voice.崖の上から叫べば自分の声のこだまが聞けるよ。
The shout sound echoes loud.歓声は大きくこだまして。
We heard the echo of our voices from the other side of the valley.私たちの声のこだまが谷の反対側から聞こえた。
The valley echoed with his call.谷は彼の呼び声でこだました。
Her laughter echoed through the house.彼女の笑い声が家にこだました。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An echo that makes my heart skip a beat[JA] 心に拍手がこだまする The Handmaiden (2016)
Yuka, Yuka[JA] (こだま)友花あーっ 友花あーっ Nankyoku ryôrinin (2009)
There are cries of the kids echoing all year round[JA] 山中には常に子供の 泣き叫ぶ声がこだましています The Monkey King 2 (2016)
Sound travels in these caves.[JA] 洞窟内は声がこだまする The Host (2013)
Ah[JA] (こだま)おーい Nankyoku ryôrinin (2009)
Today we hear the guards are in the mountains looking for us.[JA] 今日は我々を探している 役人達の声が山々にこだましています Silence (2016)
Of all the people who speak from the bottom[JA] こだま、声だ Le roi soleil (2006)
To all the people who speak from the bottom[JA] こだま、空気のそよぎだ Le roi soleil (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top