ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

お腹いっぱい

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -お腹いっぱい-, *お腹いっぱい*
Japanese-English: EDICT Dictionary
お腹いっぱい[おなかいっぱい, onakaippai] (exp) (1) (col) full up; (2) to have had enough of something (both good and bad nuance) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
No, thank you. I'm full.ううん、もういいよ。お腹いっぱい

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-I'm full. -I'm full.[JA] (みのり)お腹いっぱい (美月)お腹いっぱい Three Crushes (2015)
I'm not hungry. - Eat.[JA] お腹いっぱいだよ ー 食えよ The Wing or The Thigh? (1976)
and the men know their place.[JA] お腹いっぱい食べられるし. 男がいばらないしさ. Princess Mononoke (1997)
Just dump it in the ocean.[JA] もうお腹いっぱい 海に捨てて Penguins of Madagascar (2014)
So full of myself.[JA] お腹いっぱいだぞ。 Tome-wan (2014)
Enjoying other people's problems. Feeding your hunger.[JA] (YOU)人のいざこざで お腹いっぱいにして Anywhere for You (2016)
I'm so full![JA] あー お腹いっぱい Senden no rûru (2015)
I've, er... I've had my dinner. Yum-yum.[JA] さっき食べたんだ・・・ うまいうまい、お腹いっぱい The Girl with All the Gifts (2016)
I'm full of myself.[JA] お腹いっぱいだ。 Tome-wan (2014)
I wasn't hungry. It was very good. - You have to finish.[JA] もうお腹いっぱいだ、美味しかったよ ー いいや、食べ終わらなければ The Wing or The Thigh? (1976)
But I just ate, so don't pay attention to my stomach.[JA] あっ でも今 お腹いっぱいだから お腹は見逃してね Urite to kaite (2015)
In fact, they barely had enough to eat.[JA] なにしろ、彼の家では、お腹いっぱい食事が できることなど、めったになかったのです。 Charlie and the Chocolate Factory (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top