ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

お母さん

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -お母さん-, *お母さん*
Japanese-English: EDICT Dictionary
お母さん(P);御母さん[おかあさん, okaasan] (n) (hon) (See 母さん) mother; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Oh, mother," said the housewife, breaking into bitter tears.「それがね、お母さん」主婦は悲しみの涙を流しながら言った。
"Who is it?" "It's your mother."「どなたですか」「お母さんよ」
"Hello, Mum. Is that you?" she says.「もしもし、お母さんお母さんよね。」と彼女が言う。
One day in October, when Sadako was awake, she saw her mother crying.10月のある日、禎子が目を覚ますと、お母さんが泣いていた。
I'll be over in half an hour.30分後にはお母さんがそこに行くわ。 [F]
What was your mother doing when you returned home?あなたが帰宅したとき、お母さんは何をしていましたか。
Did your mother make those?あなたのお母さんがそれらを作ったのですか。
Were your mother and father home?あなたのお母さんとお父さんは家にいましたか。
Please give my best regards to your mother.あなたのお母さんによろしくお伝えください。
Your mother is very young, isn't she?あなたのお母さんは、とても若いですね。
Is your mother at home now?あなたのお母さんは、今御在宅ですか。
How is your mother?あなたのお母さんはいかがですか。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お母さん[おかあさん, okaasan] Mutter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top