ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

えんど

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -えんど-, *えんど*
Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
รกอก[えんどつーえんど] (vi, vt, slang) ยุ่งยิ่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
縁遠い[えんどおい, endooi] 1.ไม่มีโชคเรื่องคู่ครอง 2.ไกลตัว (เรื่อง)แทบไม่ได้ยุ่งเกี่ยวด้วย

Japanese-English: EDICT Dictionary
沿道[えんどう, endou] (n,adj-no) route; course; roadside; (P) [Add to Longdo]
煙道[えんどう, endou] (n) chimney; flue [Add to Longdo]
煙毒[えんどく, endoku] (n) smoke pollution [Add to Longdo]
縁遠い[えんどおい, endooi] (adj-i) (1) lately married; (2) having little prospect of marriage; (3) unconnected; weakly related [Add to Longdo]
遠道[えんどう;とおみち, endou ; toomichi] (n) long walk; roundabout way [Add to Longdo]
鉛毒[えんどく, endoku] (n,adj-no) lead poisoning [Add to Longdo]
豌豆[えんどう, endou] (n) green peas [Add to Longdo]
豌豆まめ;豌豆豆;エンドウ豆[えんどうまめ(豌豆まめ;豌豆豆);エンドウまめ(エンドウ豆), endoumame ( wan mame mame ; wan mame mame ); endou mame ( endou mame )] (n) (See 豌豆) pea (Pisum sativum); green pea [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The twins are as like as two peas in a pod.その双子はさやの中の2つのえんどう豆のように似ている。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エンドエンド[えんどえんど, endoendo] end to end [Add to Longdo]
エンドシステム[えんどしすてむ, endoshisutemu] end system [Add to Longdo]
エンドツーエンド[えんどつーえんど, endotsu-endo] end to end [Add to Longdo]
エンドツエンド[えんどつえんど, endotsuendo] end-to-end [Add to Longdo]
エンドポイント[えんどぽいんと, endopointo] endpoint [Add to Longdo]
エンドユーザ[えんどゆーざ, endoyu-za] end user [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
鉛毒[えんどく, endoku] Bleivergiftung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top