ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

うんと

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -うんと-, *うんと*
Japanese-English: EDICT Dictionary
うんと[, unto] (adv) (1) (on-mim) a great deal; very much; a lot; (2) with a great amount of effort [Add to Longdo]
うんとこさ;うんとこ;うんとこしょ[, untokosa ; untoko ; untokosho] (int) (1) oof (i.e. a grunt of effort); (adv) (2) (See うんと・1) a lot; plenty [Add to Longdo]
うんともすんとも[, untomosuntomo] (exp,adv) (followed by a negative verb form) not uttering a single word; not giving even the slightest response [Add to Longdo]
うんともすんとも言わない[うんともすんともいわない, untomosuntomoiwanai] (exp,adj-i) keeping silent; saying nothing at all [Add to Longdo]
暈倒病[うんとうびょう, untoubyou] (n) vertigo; staggers [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I wish I had much money.うんとお金があればいいのに。
It has become much warmer.うんと暖かくなった。
Take this medicine, and you'll feel a lot better.この薬を飲めば、気分がうんとよくなるでしょう。
I might have to be very angry with you if you came alone.もしおまえがひとりで来たらうんとおこってやらなきゃならないかもしれない。
I have hardly studied this term, so I'm going to study hard next term.私は今学期ほとんど勉強をしなかったので、来学期はうんと勉強をするつもりです。
He will not say yes.彼はどうしてもうんと言わない。
He has more money than he can use.彼は金がうんとあって使えない。
He looks a good deal better today.彼は今日はうんと顔色がよい。
She tried to look much younger than she really was.彼女は年よりうんと若くみせようとした。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top